• news.cision.com/
  • GS Facket/
  • GS-facket och Pappers kritiserar svenska skogsbolag för att inte stå upp för fackliga rättigheter

GS-facket och Pappers kritiserar svenska skogsbolag för att inte stå upp för fackliga rättigheter

Report this content

För 3 veckor sedan sammanträdde för åttonde gången FSCs general församling. FSC är ett av världens största certifieringssystem för skogsprodukter. Vid general församlingen beslutas vad som krävs för att en produkt ska få en FSC-märkning. 

För skogsbruket finns redan skrivningar i FSC-standarden som ska reglera arbetsvillkoren för skogsarbetaren. Men för kedjeproducerade produkter, så som kartonger och möbler, gäller inte dessa skrivningar. GS och Pappers anser att industriarbetarna som vidareförädlar skogsprodukterna också ska omfattas av ILO:s kärnkonventioner så som rätten att organisera sig fackligt, förhandla kollektivt och inga barnarbeten.

När general församlingen sammanträdde möttes förslagen av motstånd från framför allt nordamerikanska företag. Förvånande var dock att inga svenska skogsbolag stod upp för att arbetare i världens största skogscertifieringssystem ska omfattas av de mest grundläggande fackliga rättigheterna.

Stora svenska företag som gärna marknadsför sitt sociala ansvarstagande backar när tillfället ges att förbättra arbetsvillkoren för hundratusentals anställda.

Detta anser GS och Pappers är under all kritik och vi hoppas att skogsbolagen snabbt omvärderar sin inställning till att anställda inom skogsindustrin ska omfattas av ILO:s kärnkonventioner.

"Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar svenska bolag med höga insatser om man inte tydligt adresserar behovet av fackliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden. Vi ser fram emot en dialog med företagen i denna viktiga fråga." – Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket och BTI (Bygg och Träarbetarinternationalen)

’’Det är ju en helt principlös hållning från de svenska skogsbolagen att inte ställa upp för ILOs kärnkonventioner. Här i Sverige framhåller de gärna att de står bakom, men när det ska bli verkstad av det hela då hukar de fullständigt’’ – Mats Jutterström, förbundsordförande Pappers

Dagens Nyheter:
https://www.dn.se/ekonomi/facket-anklagar-skogsjattar-for-medhjalp-till-global-social-dumpning/
Dagens Arbete:
http://da.se/2017/10/brak-om-rattvisemarkt-skog/
Per-Olof Sjöös debattartikel:
http://www.landskogsbruk.se/debatt/var-ar-de-svenska-skogsbolagens-sociala-ansvar/

Presskontakt GS:

Julius Petzäll Mendonca
Press och kommunikation GS

Tel: 0706609129
Mail: julius.petzall@gsfacket.se

GS är ett LO-anslutet fackförbund som organiserar arbetare inom skogs,- trä- och grafiskbransch

Pappers är ett LO-anslutet fackförbund som organiserar arbetare inom pappersindustrin

Media

Media

Citat

Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför spelar svenska bolag med höga insatser om man inte tydligt adresserar behovet av fackliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden. Vi ser fram emot en dialog med företagen i denna viktiga fråga.
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket och BTI (Bygg och Träarbetarinternationalen)
Det är ju en helt principlös hållning från de svenska skogsbolagen att inte ställa upp för ILOs kärnkonventioner. Här i Sverige framhåller de gärna att de står bakom, men när det ska bli verkstad av det hela då hukar de fullständigt
Mats Jutterström, förbundsordförande Pappers