GS varslar om strejk

Den 6 maj varslade GS, arbetsgivarorganisationen Almega Medieföretagen
om strejk vid tre av deras medlemsföretags anläggningar, Bold Printing
Stockholm AB, Kista, Pressgrannar AB, Linköping samt V-TAB AB Landvetter.
Strejken blir om inte parterna kommer överens om ett avtal, verklighet den 18
maj, kl 12.00.
- Almega Medieföretagen kan undvika konflikt genom att teckna kollektivavtal med GS, som innehåller ett reformerat minimilönsystem och rätt till deltid för våra medlemmar som fyllt 60 år, säger avtalssekreterare Tommy Andersson.

GS varsel har sin grund i att förhandlingar om nytt kollektivavtal på tidningsområdet strandade den 4 maj, där arbetsgivarna avvisade GS krav.

– Jag kan inte förstå att Almega inte vill gå med på kollektiva lösningar som gör det möjligt för våra medlemmar att gå ner i deltid, avslutar avtalssekreterare Tommy Andersson.

Parterna kommer nu att kontaktas av medlingsinstitutet under början av nästa vecka, vilka har till uppgift att förmå parterna att komma överens om nytt kollektivavtal.

För mer information:
Anette Niska-Andersson, kommunikationschef 070-226 97 49

Taggar:

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera

Dokument & länkar