Citat

Det kommer diskuteras klimatsmarta innovation här i två dagar och ska vi nå klimatmål då behöver detta vara breda överenskommelsen. Genom att miljöministern är på plats skänker det tyngd åt frågan och visar på att vi har valt rätt fråga att belysa.
Henrik Jansson, VD Inkubatorn i Borås
Det är kul att välkomna Sveriges Innovationsriksdag tillbaka till västsverige och visa upp vad som händer här i regionen. Det är lika viktigt att benchmarka mot resten av Sverige och dela erfarenheter samt jobba bättre tillsammans.
Klementina Österberg
- ”Vi på GU Ventures har med glädje stöttat MetaboGen, som under flera år har letts av vår dåvarande affärsutvecklare, Sara Malcus, som är numera VD i bolaget. Vi har nått fina framsteg i verksamheten och har lyckats säkerställa en långsiktig utvecklingsplan tillsammans med forskarna. Det är nu läge för oss att gå ur när vårt uppdrag är utfört. Vi önskar såväl BioGaia som MetaboGen och forskarna vid våra göteborgska lärosäten fortsatt lycka till framåt,” säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures.
Klementina Österberg, VD för GU Ventures
– Vi vill tacka Energimyndigheten för deras förtroende och det känns väldigt roligt att få jobba ihop med alla involverade. Tillsammans står vi för en fantastisk kompetensbas och ett omfattande kontaktnät och vi vet att det finns mycket synergier och positiva utfall av att samarbeta inom detta fält då vi redan samarbetar. Dessutom vet vi vilket stort mervärde det ger att skapa möten mellan våra start-ups och större mer etablerade företag där dessa lär av och kan göra affärer med varandra, säger Klementina Österberg, VD för GU Ventures AB.
Klementina Österberg
- Vi har varit med flera gånger då det är oerhört stimulerande att göra en sån här benchmark. Det är glädjande att vi håller ställningarna, speciellt då vi märker att konkurrensen hårdnat de senaste åren. Det i sig är väldigt bra, att branschen växer och att många länder satsar på nya innovationer. Benchmarkingen visar nu att vi på GU Ventures är framstående inom tre viktiga områden för inkubatorbolagen, att tillföra kompetens, att attrahera finansiering och att nå framgång på lång sikt. Vi tar även till oss och ser vad vi kan göra bättre inom de områden där vi inte var lika framstående, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.
Klementina Österberg
- Smartster är mitt i en spännande internationell expansionsfas, berättar Andreas Swahn, VD och grundare för Smartster. Nu genomför vi en initial kapitalanskaffning m h a Sedermera om 20,4 MSEK i syfte att accelerera vår marknadsföring och stärka försäljningen i Skandinavien och Tyskland. Vi planerar även för en publik nyemission med efterföljande notering under 2018.
Andreas Swahn