Guideline Geo beslutar om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity ("Bolaget"), har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 3 922 879 nya aktier. 

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför Guideline Geo cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Guideline Geo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,3 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 29% av emissionsvolymen och garantiteckningar om cirka 10,7 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 49% av emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar