Citat

Projektet med uppförandet av den nya byggnaden har gått enligt plan och nu står byggnaden redo för användning av SGU. Utbyggnaden innebär att SGU kan fortsätta att växa sitt redan världsledande borrkärnearkiv och för Guideline Geo innebär det också att vi kan bygga vidare på vårt långa och goda samarbete med SGU. Det har också inneburit att Guideline Geo har kunnat investera mer i orten Malå som i många delar utgör hjärtat i vårt bolag.
vd Mikael Nolborg
Genom detta avtal bygger vi vidare på det långa och goda samarbetet mellan SGU och Guideline Geo. Dessutom stärker Guideline Geo närvaron i Malå och knyter an till bolagets lokala ursprung. Det nationella borrkärnearkivet är en viktig förutsättning för att bedriva och effektivisera prospektering vilket är viktigt för Sverige.
vd Mikael Nolborg
Genom vår satsning på GPR utveckling i Umeå och med Anders mjukvarubakgrund skapas intressanta förutsättningar för innovation och agilt arbetssätt. Anders kommer fortsätta den förändringsresa som påbörjats under Magnus ledning. Vi hälsar Anders välkommen till Guideline Geo och passar också på att tacka Magnus för det goda jobb han gjort
vd Mikael Nolborg
Genom detta avtal kommer den nordamerikanska verksamheten att fortsätta att bygga på sin existerande framgångsrika agent- och serviceaffär, samtidigt som det kan ge ytterligare synergier och samarbeten mellan de bägge bolagen avseende andra områden, såväl geografiska områden, som gemensamma projekt
vd Mikael Nolborg
GPR-SLICE innebär ett strategiskt komplement till Guideline Geos markradarerbjudande. Genom att visualisera avancerad geofysisk information för primärt två specifika tillämpningar som infrastrukturunderhåll och arkeologi, skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra kunder vilket leder till nya kommersiella möjligheter i vårt erbjudande. Det handlar om att föra samman våra instrument med avancerad mjukvara i tillämpningar som skapar mervärde för kunden
vd Mikael Nolborg
- Jag vill rikta ett tack till både befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen. Med emissionslikviden kan vi fortsätta att investera i att vidareutveckla vår produktportfölj och erbjudande och därmed växa vår affär i enlighet med vår strategi.
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB
Vi glädjer oss åt bolagets största order hittills inom markradar. Vårt breda, användarvänliga markradarprogram med avancerade sensorer och tolkningsmjukvara, samt vår satsning på ökad lokal närvaro i våra regioner har starkt bidragit till denna framgång. Denna order är ett bra exempel på bolagets vision att skapa skräddarsydda lösningar för olika tillämpningsområden, som här inom kriminaltekniska undersökningar.
Kjell Husby, vd Guideline Geo AB
Vi är glada att välkomna Mikael som Vd för Guideline Geo. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede där vi avser utnyttja vår ledande position både för att utveckla mjukvarubaserade affärsmodeller och för att konsolidera den fragmenterade bransch vi verkar i. Genom rekryteringen av Mikael ser vi stora möjligheter att accelerera utvecklingen
Styrelseordförande Peter Lindgren
Jag vill också tacka Kjell Husby för hans engagerade arbete sedan han tillträdde som Vd i oktober 2014. Kjells insatser både vad gäller strategiformulering och ledarskap har starkt bidragit till att Guideline Geo efter en turbulent period nu har ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen.
Styrelseordförande Peter Lindgren
Vi välkomnar Investment AB Spiltan och Investment AB Chiffonjén som nya aktieägare i bolaget. Det är ett styrkebesked att professionella och välrenommerade investmentbolag som Spiltan och Chiffonjén på detta sätt visar sin tilltro till bolaget och den strategi som vi nu arbetar hårt för att realisera. Deras erfarenhet av långsiktigt värdeskapande och breda kontaktnät kommer att vara till stor nytta i detta arbete.
Peter Lindgren, styrelseordförande Guideline Geo