Guideline Geo först i världen med AI-mjukvara för markradartolkning

Report this content

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) är idag stolta över att presentera världens första AI-mjukvara för tolkning av markradardata (GPR). MALÅ AI använder sig av realtidsteknologi för att leverera resultat direkt vid mätning. Jämförande tester visar att MALÅ AI är betydligt snabbare än manuell tolkning utförd av GPR-experter.

Realtidstolkning öppnar nya affärsmöjligheter för automatiserade GPR system där avisering av nedgrävda föremål krävs i realtid. Ett viktigt applikationsområde är t.ex. fibernedläggning med hjälp av ‘micro trenching’-teknik där risken för skador på redan existerande infrastruktur är stor. MALÅ AI kan analysera GPR-data i realtid och varnar när det finns risk för att infrastruktur kan komma att skadas. MALÅ AI kan därmed bidra till minskade kostnader vid fibernedläggning och förhindra skador på viktig infrastruktur såsom fiber, elkablar eller gasledningar. 

Detta är början på Guideline Geos AI-resa. Genom Guideline Geos världsomspännande kund- och kontaktnät kommer Guideline Geo att samla in data från hela världen och från olika typer av mätmiljöer och därmed successivt förbättra MALÅ AI för mer krävande applikationer. Redan idag arbetar Guideline Geo tillsammans med ett antal kunder och partners för att integrera MALÅ AI i autonoma lösningar. MALÅ AI kommer att implementeras i bolagets existerande och framtida produkter där det är applicerbart.  Fler intressanta nyheter kommer att presenteras under 2019 – detta är bara början!

För ytterligare information kontakta:

Anders Abrahamsson, CTO, Guideline Geo AB, tel. +46 +46 72 234 77 31
anders.abrahamsson@guidelinegeo.com

Jesper Emilsson, Product Manager MALÅ GPR, Guideline Geo AB, +46 70 3507789
jesper.emilsson@guidelinegeo.com

Mikael Nolborg, CEO, Guideline Geo AB, +46 708 36 99 00
mikael.nolborg@guidelinegeo.com

www.guidelinegeo.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 09:00 CET

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar