Guideline Geo offentliggör preliminära försäljningssiffror för oktober – december 2017

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (Publ) prognosticerar att leverera årets starkaste kvartal för totala intäkter.

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2017, prognosticerar Guideline Geo totala intäkter om cirka 32 MSEK, att jämföra med ett tredje kvartal 2017 som uppgick till 20,5 MSEK, ett andra kvartal som uppgick till 26,6 MSEK och ett första kvartal som uppgick till 22,0 MSEK.

För bokslutskommunikén januari till december 2017 prognosticerar Guideline Geo totala intäkter om cirka 101 MSEK, att jämföra med 122,4 MSEK för motsvarande period 2016.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo, kommenterar: ”Det fjärde kvartalet 2017 förutses bli intäktsmässigt det starkaste under 2017, vilket är glädjande och i linje med den utveckling vi sett. Intäkterna prognosticeras däremot vara lägre än motsvarande kvartal 2016, som då uppgick till 43,2 MSEK, men då med beaktande av att jämförelsekvartalet Q4 2016 är den högsta intäkt som bolaget uppnått under ett enskilt kvartal.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera