Guideline Geo vinner order på strategiska marknader till ett värde av sammanlagt 2,1 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (Publ) vinner två viktiga order i Europa gällande bolagets produkt MALÅ MIRA till ett sammanlagt ordervärde av 2,1 MSEK.

Guideline Geo har erhållit två order avseende MALÅ MIRA, markradarinstrument. Dels storskalig arkeologi och dels för infrastrukturkartläggning i två för bolaget strategiskt viktiga marknader. Det sammanlagda värdet är 2,1 MSEK.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera