Guideline Technology offentliggör årsredovisning för 2011

(NGM : GODT) Stockholm, 27 april, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Guideline Technology AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2011 via bifogad PDF. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.guidelinetechnology.com.

 

För ytterligare information kontakta:

Niclas Ingemarsson, VD, Guideline Technology, tel. +46 8 557 613 00

 

Guideline Technology AB (publ) verkar inom geoteknologi med tre verksamhetsområden. Dotterbolaget MALÅ Geoscience är verksamt inom området markradar. Dotterbolaget ABEM Instrument är verksamt inom området resistivitet och seismisk visualisering. Samriskbolaget SPC Technology, som utvecklar borroptimeringsteknik, ägs till 50.1% av Guideline. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.