GUIDELINE TILLFÖRS 7,2 MSEK GENOM AVSLUTAD FÖRETRÄDESEMISSION

(NGM: GODT)

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs ca 7,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Likviden från emissionen skall huvudsakligen användas för att finansiera utveckling av kommersiellt system för användning inom det snabbväxande området övervakning av hydraulisk bergspräckning i samband med olje- och gas utvinning.

Sammanlagt tecknades 1.913.010 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 58,4 procent av antalet aktier i emissionen. Vidare tecknades 1.100.906 aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 33,6 procent av antalet aktier i emissionen. Resterande aktier tecknas av emissionsgaranterna. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3.276.008 stycken. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2.948.407,40 kronor fördelat på 29.484.074 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NGM Equity under vecka 17.

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03

eller E-post: info@guidelinetechnology.com

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Dotterbolaget Guideline har utvecklat en unik teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget Malå Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar