Inbjudan - Presentation av delårsrapport för januari-juni 2021

Report this content

Guideline Geo offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2021, torsdag den 26 augusti 2021 kl 8:30.

Vi önskar investerare välkomma att delta i ett webbinarium med VD Mikael Nolborg som presenterar delårsrapporten.

Datum: Torsdag 26 august 2021

Tid: 11:30

LÄNK till WEBBINARIUM: Klicka här för att ansluta till mötet

Rapporten samt inspelat webbinarium kommer att finnas tillgängligt på Guideline Geos webbsida.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

www.guidelinegeo.com

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.