Satsningar i Latinamerika ger resultat för Guideline Geo

(NGM : GODT) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har genom en strategisk satsning inom affärsområdet Vatten ökat sin försäljning till den latinamerikanska marknaden.

En riktad bearbetning mot Latinamerika har gett goda resultat med nya beställningar till ett ordervärde om 2 MSEK. Beställningarna omfattar flera system för resistivitetsmätning med ABEM Terrameter LS. Systemen kommer i huvudsak att användas för kartläggning av grundvatten­tillgångar. Hittills i år har Guideline Geo gjort affärer i Latinamerika till ett sammanlagt värde av 4 MSEK.

”Vi ser en fortsatt växande efterfrågan på geofysiska mätsystem i Latinamerika och har därför stärkt vår försäljningsorganisation med en spansktalande säljare”, säger Jonas Moberg, VD, Guideline Geo.

En av beställningarna kommer från en boliviansk statlig myndighet som nu investerar i ett tredje system och som därmed täcker behovet i två av femton regioner.

”Vår riktade satsning i Latinamerika startade under 2011 och vi ser nu resultatet av det arbetet. Med starka varumärken och etablerad närvaro har vi fortsatt goda förutsättningar att växa i regionen”, säger Jonas Moberg.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

Se även www.guidelinegeo.com