Som ett steg i Guideline Geos förändringsresa lämnar bolagets CFO

Report this content

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM Equity och Mats Lundin har kommit överens om att han kommer att lämna bolaget.

Som ett steg i Guideline Geos fortsatta förändringsresa har Bolaget och Mats Lundin nått en överenskommelse om att Mats lämnar bolaget. Mats kommer att kvarstå i sin nuvarande roll fram till 15 augusti 2019.

Bolaget ser över funktionens primära och framtida behov inför kommande rekrytering.

”Det är givetvis tråkigt att Mats kommer lämna bolaget men vi är eniga om att det är den bästa lösningen för både bolaget och Mats i den förändringsresa som vi befinner oss i. Jag vill tacka Mats för hans betydande insats för bolaget de senaste 5 åren och önska honom lycka till i framtiden”, säger vd Mikael Nolborg

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08:45 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar