Valberedning har utsetts i Guideline Geo AB (publ)

Report this content

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att en valberedning har utsetts inför bolagets årsstämma 2020.

Valberedningen består av följande personer:

  • Magnus Trast, Investment Aktiebolaget Chiffonjén, (Ordf.)
  • Björn Persson, Investment AB Spiltan
  • Thomas Boothe

Samtliga personer representerar större ägare.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020, kan skicka e-post till valberedningen via info@guidelinegeo.com eller alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress:

Valberedningen för Guideline Geo AB (publ)
c/o Guideline Geo AB
Löfströms Allé 6A
S-172 66 SUNDBYBERG

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl. 12:00 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar