En organiserad IT-attack anmäld till Säpo

Report this content

Gunnebo anmälde på tisdagen en attack mot bolagets servrar till Säkerhetspolisen (Säpo). Beslutet fattades efter att de externa IT-specialister som analyserat attacken konstaterat att den var välorganiserad.

”Vi kan enbart spekulera i vad målet med attacken var, men då det inte kan uteslutas att det rör sig om ett försök till industrispionage har det varit viktigt att följa regelverket och vi har därför idag, anmält det inträffade till Säpo”, säger Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo

Det var i förra veckan som Gunnebos IT-avdelning kunde konstatera att obehöriga försökte ta sig in i bolagets IT-miljö. Bolaget stängde då omedelbart ner servrarna för att isolera attacken. På grund av det snabba ingripandet blev driftpåverkan minimal och verksamheten kunde snabbt återupptas. I nuläget är endast ett fåtal servrar fortsatt avstängda i väntan på att IT-specialisternas undersökning ska färdigställas.

Efter att ha konsulterat externa experter för att bedöma attacken har bolaget även fattat beslut om att anmäla det inträffade till Säpo.

Parallellt har bolaget också inlett en översyn av IT-miljön för att skärpa säkerheten ytterligare. Då IT-specialisternas utredning fortfarande pågår är det i dagsläget för tidigt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna för Gunnebo.

”Säkerheten kommer alltid först för Gunnebo och som en direkt konsekvens av händelsen har vi därför bestämt oss för att genomlysa vår IT-struktur, vilket är ett tidskrävande men viktigt arbete”, säger Stefan Syrén.

Denna information är sådan som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 18:37 CET.

För mer information kontakta:
Åke Bengtsson, CFO, Gunnebo AB tel. 010-20 95 081
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo AB tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar