Citat

Vi är mycket glada över att välkomna HC2-organisationen och deras kunder till Gunnebo. HC2 utgör ett viktigt komplement till Gunnebo Entrance Controls verksamhet. Våra team kommer tillsammans att kunna stötta våra kunder med nya lösningar och möjligheter framöver
Stefan Syrén, vd och koncernchef i Gunnebo
Förvärvet av HC2 kommer att ge betydelsefulla synergier tack vare våra globala försäljningskanaler, och därmed bidra till den tillväxtresa Gunnebo Entrance Control ska göra under de kommande åren. Vi utvecklar vår verksamhet, och genom en bredare produktportfölj blir vårt kundererbjudande starkare
Sacha de La Noë, vd för Gunnebo Entrance Control
Det här är en viktig dag för HC2 och våra kunder. Genom att bli en del av Gunnebo-koncernen får vi som nischad specialist draghjälp inom produktion, försäljning och kundinriktad produktutveckling. I takt med det växande marknadsbehovet av entrélösningar har vi möjlighet att stärka våra positioner tillsammans
Valerio Bezzi, vd för HC2
SafePay SCO är det perfekta sättet att ge kunderna möjlighet att själva betala kontant i självutcheckningskassor. Det ger personal inom detaljhandeln mer tid att hjälpa sina kunder och leverera en bättre service så att hela kundupplevelsen förbättras.
Christian Weisser, SVP Gunnebo Cash Management
Med OccuLinq får ni möjlighet att sätta en gräns för hur många som kan befinna på varje våning på kontoret, eller det maximala antalet personer som får vara i ett konferensrum eller andra utrymmen samtidigt.
Stefan Syrén, VD och koncernchef
Under 2019 och 2020 inledde Gunnebo partnerskap med de marknadsledande distributörerna av kassaskåp i Storbritannien och Iberia, Insafe och Ferrimax. Genom samarbetet med ytterligare fyra partners kommer vi att ha utmärkt täckning i Norden, Nederländerna och Italien. Dessa partnerskap gör det möjligt för Gunnebo att fokusera på vad vi är riktigt bra på - att använda vår kund- och branschkunskap för att driva innovation och tillhandahålla lösningar i världsklass inom området värdeskydd.
Stefan Syrén, VD och koncernchef, Gunnebo
Med vår nya anläggning vässar vi vår konkurrenskraft och stärker vår position i hela Americas. Investeringen ger oss bättre förutsättningar att nå våra målsättningar genom att leverera innovativa produkter till våra kunder på denna stora och viktiga marknad.
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo
Förbättrad effektivitet och möjligheter att bättre tillvarata innovationskraften i bolaget är kärnan i investeringen. Att man därtill kan addera hållbarhetsfokus, ökad kundnytta och bättre möjligheter att både behålla och attrahera rätt medarbetare bidrar till att vi stärker vår position som en ledande aktör i säkerhetsbranschen i Americas.
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo
Vi har valt att investera i traineeprogrammet eftersom vi bedömer att det är en viktig framtida framgångsfaktor att rätt talanger söker sig till Gunnebo. Vi vill rekrytera individer som förutom att bidra till verksamheten också har förmågan att utmana oss.
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo
Som en internationell och kulturellt diversifierad organisation är vi på Gunnebo ett företag där nyutexaminerade har möjlighet att växa. Vår förhoppning är att våra trainees kommer utvecklas och växa hos oss samtidigt som de bidrar med energi och nya kompetenser.
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo
Jag vill å styrelsens vägnar tacka Anna för hennes arbete och engagemang för Gunnebo och framförallt för hennes bidrag till att ytterligare utveckla Gunnebos revisionsutskott. Vi önskar henne lycka till i hennes nya roll på Vattenfall.
Panu Routila, styrelseordförande Gunnebo
Det här är en innovativ lösning som minimerar säkerhetsriskerna i hemmet eller på resan, och som samtidigt hjälper företagen att hålla skrivborden rena.
Stefan Syrén, vd och koncernchef Gunnebo
Avyttringen är i linje med vår strategiska inriktning – att förbättra Gunnebos långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom tydliga erbjudanden, innovation och ett nära partnerskap med våra kunder.
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef Gunnebo
Resultateffekterna av pandemin har varit mycket kännbara under andra kvartalet och har parerats med ett tydligt kostnadsfokus och kraftfulla åtgärder. Gunnebo fortsätter att visa stabilitet i orderboken och under senare delen av kvartalet har order- och försäljningsnivåer börjat återhämta sig. Vi ser överlag en positiv trend från låga nivåer och förutsatt att en andra större våg av pandemin uteblir, är bedömningen att vi passerat den lägsta punkten.
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo
Under kvartalet har H-Sense och OccuLinq produktlanserats som visar på vår interna innovationskraft och ökad fokus på digital närvaro. När allt fler samhällen börjar öppna upp bedöms social distansering och flödeskontroll få en allt större betydelse. Våra lösningar bidrar till en smidig anpassning till den nya verklighet som såväl befintliga som nya kunder ställs inför.
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo
Vi ser en ökad efterfrågan av lösningar för att kontrollera mängden samtidiga kunder i butik när dagligvaruhandeln öppnar upp och anpassar sig till Covid-19-pandemin. Sedan lanseringen i mitten av maj har H-Sense mottagits mycket väl, samtidigt som dessa produkter bidrar till att våra kunder kan säkerställa smidig infektionskontroll vid sina entrépassager. Nu tar vi nästa steg med lanseringen av OccuLinq, en lösning som erbjuder effektiv och användarvänlig kontroll av kundflöden. Tjänsten möjliggör att kundflödesnivåerna hålls på rätt nivå vilket innebär att riktlinjer för social distansering kan upprätthållas på ett tryggt och säkert sätt.
Robert Hermans, SVP Entrance Control Gunnebo
Vi är stolta över resultatet och studien bekräftar Gunnebo som en ledande leverantör av smarta kontanthanteringslösningar. Vi fortsätter att leverera stort värde till detaljhandeln, från optimering och spårbarhet i kontanthanteringsprocessen till ökad säkerhet vilket sammantaget bidrar till en bättre kundupplevelse.
Christian Weisser, SVP Cash Management
Covid-19-pandemin skapar nya behov vilket innebär att vi framöver ser ökad efterfrågan på lösningar för tillträdeskontroll där uppkopplade och integrerade kringtjänster utgör en större andel. Vårt nya sortiment, H-Sense tillhandahåller effektiv och användarvänlig funktionalitet som bidrar till att skyddsåtgärder upprätthålls, för att förhindra spridning av infektioner, vid tillträdeskontroll.
Robert Hermans, SVP Entrance Control, Gunnebo
Trots avmattningen i slutet av kvartalet var koncernens orderingång och nettoomsättning något högre än motsvarande kvartal föregående år och Gunnebo visade 8 procents tillväxt i orderboken, vilket är ett styrketecken. Den goda utvecklingen inom Entrance Control och Safe Storage kunde inte fullt ut kompensera för lägre volymer och marginaler i övriga affärsområden samt negativa effekter av Covid-19, vilket påverkade lönsamheten och EBITA. Proaktiva åtgärder har accelererats då följderna av Covid-19 väntas bli signifikant kännbara under andra kvartalet pga global nedgång och lägre efterfrågan.
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo
När vi nu lägger 2019 bakom oss kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt år för Gunnebo. Affärsområdes-strukturen färdigställdes och de regionala organisationerna upphörde. Samtidigt kommunicerade jag en mindre och mer fokuserad ledningsgrupp. Vi har fått positiv återkoppling från våra kunder kring vår nya organisation, likaså visar medarbetarundersökningar på ett ökat engagemang från våra anställda. Vi genomförde och integrerade förvärvet av Cominfo i affärsområdet Entrance Control och lanserade i juli 2019 ett kostnadsbesparingsprogram som realiseras enligt plan och kommer att få full effekt från och med andra halvåret 2020. Vi gjorde även en nyemission vilken inbringade 351 Mkr under tredje kvartalet.
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef, Gunnebo AB
Jag är övertygad om att Gunnebo under 2020 kommer visa på positiva effekter från förändringsarbetet. Tillsammans med koncernledningen och alla medarbetare ser jag fram emot att fortsätta driva förändring med siktet inställt mot lönsam tillväxt.
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef, Gunnebo AB
Partnerskapet med Ferrimax visar att vi har ett bra tempo på implementeringen av vår strategi att etablera en partnerskapsmodell för försäljning och leverans på strategiska marknader i Europa.
Stefan Syren, Vd och koncernchef för Gunnebo AB samt SVP Business Unit Safe Storage
”Vi är glada över att samarbeta med Loomis, en välkänd specialist på att skapa ett effektivt flöde och hantering av kontanter. Tillsammans utnyttjar vi erfarenheten från två branschledare för att ge befintliga och nya detaljhandelskunder ett samarbete med de högsta servicenivåerna i kombination med en deponeringslösning i världsklass.”
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo AB.
Med Gunnebo som vår partner kan vi utöka vår nuvarande portfölj av automatiserade lösningar för kontanthantering och tillhandahålla ett kompakt, högpresterande alternativ för hantering av kontanter till detaljhandlare med låga kontantvolymer.
Moises Gonzalez, Vice President för SafePoint på Loomis