• news.cision.com/
  • Gunnebo/
  • Gunnebo tar nästa steg i transformationen – den svenska verksamheten för Gateway avyttrad

Gunnebo tar nästa steg i transformationen – den svenska verksamheten för Gateway avyttrad

Report this content

Som en del av Gunnebos transformation mot ett mer fokuserat, lönsamt och innovationsorienterat bolag har den svenska verksamheten för Gateway avyttrats.

Avyttringen följer Gunnebos strategi att fokusera mer på affärsområdena: Entrance Control, Safe Storage och Cash Management. Det är även ett resultat av den pågående utvärderingen som genomförs för att bedöma den framtida potentialen i verksamheterna som ingår i affärsområdet Other Business.

Gateway bidrog med ett negativt rörelseresultat för helåret 2019 om –22 Mkr och under januari-juni 2020 med –7 Mkr. I tredje kvartalet 2020 kommer en icke kassaflödespåverkande transaktionseffekt som är relaterad till avyttringen av Gateway bokas och som bedöms uppgå till ca 40 Mkr.

Avyttringen är i linje med vår strategiska inriktning – att förbättra Gunnebos långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom tydliga erbjudanden, innovation och ett nära partnerskap med våra kunder”, Stefan Syrén, Vd och Koncernchef Gunnebo.

Transaktionen i korthet
Avyttrad verksamhet: Gateway AB, del av affärsområdet Other Business
Verksamhetens inriktning: Elektroniska varularm och stöldskydd som omfattar stöldskyddssystem och stöldskyddslösningar för detaljhandeln och modebranschen
Verksamhet: Motala, Sverige med ca 25 medarbetare
Köpare: White Park Capital och Navigator Capital via Aralia Holding GmbH

För mer information kontakta:
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef, Gunnebo tel. 010-20 95 014
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, Gunnebo tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Avyttringen är i linje med vår strategiska inriktning – att förbättra Gunnebos långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom tydliga erbjudanden, innovation och ett nära partnerskap med våra kunder.
Stefan Syrén, Vd och Koncernchef Gunnebo