• news.cision.com/
  • Gunnebo/
  • Gunnebo levererar högteknologiska lösningar för infektionskontroll till Samsung Nordics

Gunnebo levererar högteknologiska lösningar för infektionskontroll till Samsung Nordics

Report this content

Gunnebo har levererat sina nya högteknologiska slussar för infektionskontroll och personalbeläggningshantering till Samsungs kontor i Norden, i samband med att efterfrågan på säkra arbetsförhållanden ökar när anställda återvänder till arbetet efter Covid-19.

Gunnebos OccuLinq- och OccuSign-lösningar, utformade för att kontrollera personalbeläggningen i ett visst område, och H-Sense slussar med kroppstemperaturmätning och ansiktsmaskdetektering, ger en automatiserad funktionalitet med syfte att förhindra infektionsspridning.

Dessa tekniker gör det möjligt för företag att kontrollera antalet personer inom ett givet område i kontors- eller detaljhandelsmiljöer och gör det möjligt att säkerställa att infektionskontrollkrav följs.

Gunnebo har installerat dessa lösningar på Samsungs kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

Intresset för Gunnebos högteknologiska produkter för infektionskontroll och beläggningshantering har ökat inom kontors- och detaljhandelssegmentet i samband med att antalet smittade i Covid-19 återigen har stigit under de senaste månaderna.

”Med OccuLinq får ni möjlighet att sätta en gräns för hur många som kan befinna på varje våning på kontoret, eller det maximala antalet personer som får vara i ett konferensrum eller andra utrymmen samtidigt,” säger Stefan Syrén, VD och koncernchef.

”OccuLinq är den första i en serie mångsidiga programvaruapplikationer som lanseras av Gunnebo Entrance Control, som gör det möjligt för anslutna grindar att tillhandahålla specifika tjänster vid kundens entré eller utgång. H-Sense är en produktfamilj av kontrollerande lösningar som erbjuder kontaktlösa och automatiserade infektionsförebyggande kontrollfunktioner.”

För mer information, kontakta:

Robert Hermans, SVP Entrance Control, Gunnebo, tel. +44 7919 217 710

Fredrik Stalebrant, Sales Director, Gunnebo Entrance Control Nordic, tel. +46 709 277 952

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr. www.gunnebogroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med OccuLinq får ni möjlighet att sätta en gräns för hur många som kan befinna på varje våning på kontoret, eller det maximala antalet personer som får vara i ett konferensrum eller andra utrymmen samtidigt.
Stefan Syrén, VD och koncernchef