• news.cision.com/
  • Gunnebo/
  • Gunnebo intensifierar den europeiska tillväxtstrategin med fyra nya distributörer

Gunnebo intensifierar den europeiska tillväxtstrategin med fyra nya distributörer

Report this content

Gunnebo är stolt över att kunna tillkännage nya partnerskap för distribution med europeiska industrispecialister inom fyra geografiska områden:

  • Profsafe i Sverige, Danmark, Norge och Finland
  • Loomis i Finland
  • Nauta i Nederländerna
  • Ferrimax i Italien

I linje med sin utstakade strategi skapar Gunnebo en samarbetsmodell för försäljning och distribution av kassaskåp under varumärket Chubbsafes. En viktig del av Gunnebos tillvägagångssätt i affärsenheten Safe Storage är att i sin go-to-market-modell skilja mellan direkt och indirekt försäljning av Chubbsafes produkter.

Profsafe AB har nästan 30 års erfarenhet av att leverera förvaringslösningar i Norden och ingår i teknikgruppen Lagercrantz Group AB. Loomis Suomi Oy är den finska filialen till Loomis, det globala kontanthanteringsföretaget. Nauta Security Storage BV är verksamma på de nederländska och belgiska marknaderna och levererar en rad olika kassaskåpslösningar och lås. Ferrimax är ett ledande företag inom fysisk säkerhet i södra Europa. Partnerskapen är alla på plats från och med januari 2021.

”Under 2019 och 2020 inledde Gunnebo partnerskap med de marknadsledande distributörerna av kassaskåp i Storbritannien och Iberia, Insafe och Ferrimax. Genom samarbetet med ytterligare fyra partners kommer vi att ha utmärkt täckning i Norden, Nederländerna och Italien”, säger Stefan Syrén, Gunnebos VD och koncernchef.

"Dessa partnerskap gör det möjligt för Gunnebo att fokusera på vad vi är riktigt bra på - att använda vår kund- och branschkunskap för att driva innovation och tillhandahålla lösningar i världsklass inom området värdeskydd."

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Syrén, VD och koncernchef, tel. +46 721 864 044

Suzanne Quinn, Director European Partner Sales, tel. +49 89 24416 3557

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri- och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr. www.gunnebogroup.com

Citat

Under 2019 och 2020 inledde Gunnebo partnerskap med de marknadsledande distributörerna av kassaskåp i Storbritannien och Iberia, Insafe och Ferrimax. Genom samarbetet med ytterligare fyra partners kommer vi att ha utmärkt täckning i Norden, Nederländerna och Italien. Dessa partnerskap gör det möjligt för Gunnebo att fokusera på vad vi är riktigt bra på - att använda vår kund- och branschkunskap för att driva innovation och tillhandahålla lösningar i världsklass inom området värdeskydd.
Stefan Syrén, VD och koncernchef, Gunnebo