• news.cision.com/
 • Gunnebo/
 • Gunnebo delårsrapport, april-juni 2020: innovativa lanseringar i ett kvartal präglat av Covid-19-pandemin

Gunnebo delårsrapport, april-juni 2020: innovativa lanseringar i ett kvartal präglat av Covid-19-pandemin

Report this content

Andra kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 948 Mkr (1 362), en minskning med 31 procent
 • Orderboken uppgick till 1 426 Mkr (1 393), en ökning om 2 procent
 • Nettoomsättningen uppgick till 952 Mkr (1 368), en minskning med 30 procent
 • EBITA uppgick till 0 Mkr (73) och EBITA-marginalen till 0,0 procent (5,3)
 • Justerad EBIT uppgick till –3 Mkr (71) och justerad EBIT-marginal till –0,3 procent (5,2)
 • Periodens resultat uppgick till –71 Mkr (24)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,75 kr (0,32)
 • Fritt kassaflöde var 92 Mkr (–32) och fritt kassaflöde per aktie var 0,97 kr (–0,42)

Januari-juni 2020

 • Orderingången uppgick till 2 438 Mkr (2 794), en minskning med 13 procent
 • Orderboken uppgick till 1 426 Mkr (1 393), en ökning om 2 procent
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 176 Mkr (2 574), en minskning om 15 procent
 • EBITA uppgick till 25 Mkr (120) och EBITA-marginalen till 1,2 procent (4,7)
 • Justerad EBIT uppgick till 19 Mkr (117) och justerad EBIT-marginal till 0,9 procent (4,5)
 • Periodens resultat uppgick till –76 Mkr (31)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,80 kr (0,41)
 • Fritt kassaflöde var 38 Mkr (–31) och fritt kassaflöde per aktie var 0,40 kr (–0,41)

”Resultateffekterna av pandemin har varit mycket kännbara under andra kvartalet och har parerats med ett tydligt kostnadsfokus och kraftfulla åtgärder. Gunnebo fortsätter att visa stabilitet i orderboken och under senare delen av kvartalet har order- och försäljningsnivåer börjat återhämta sig. Vi ser överlag en positiv trend från låga nivåer och förutsatt att en andra större våg av pandemin uteblir, är bedömningen att vi passerat den lägsta punkten”, Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo.

Under kvartalet har H-Sense och OccuLinq* produktlanserats som visar på vår interna innovationskraft och ökad fokus på digital närvaro. När allt fler samhällen börjar öppna upp bedöms social distansering och flödeskontroll få en allt större betydelse. Våra lösningar bidrar till en smidig anpassning till den nya verklighet som såväl befintliga som nya kunder ställs inför”, Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo.

H-Sense, högteknologiska slussar med inbyggd feberkontroll. OccuLinq möjliggör digital kundflödeskontroll i realtid för dagligvaruhandeln via en app och säljs som en molnbaserad servicetjänst.

Telefonkonferens den 17 juli klockan 09.00
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

Sverige +46 8 505 583 74
Storbritannien +44 33 3300 9263
USA + 1 833 823 0586

Program
08.50  Ring in
09.00  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos Vd och koncernchef, Stefan Syrén
           samt Ekonomi- och finansdirektör, Åke Bengtsson

09.30  Q&A
09.40  Telefonkonferens avslutas

Presentationsmaterial finns tillgängligt vid offentliggörandet av rapport via: https://financialhearings.com/event/12953 eller www.gunnebogroup.com. Presentationen finns även tillgänglig i efterhand via dessa kanaler.

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CET.

För mer information kontakta:
Åke Bengtsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 010-20 95 081
Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations, tel. 010-20 95 099

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Resultateffekterna av pandemin har varit mycket kännbara under andra kvartalet och har parerats med ett tydligt kostnadsfokus och kraftfulla åtgärder. Gunnebo fortsätter att visa stabilitet i orderboken och under senare delen av kvartalet har order- och försäljningsnivåer börjat återhämta sig. Vi ser överlag en positiv trend från låga nivåer och förutsatt att en andra större våg av pandemin uteblir, är bedömningen att vi passerat den lägsta punkten.
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo
Under kvartalet har H-Sense och OccuLinq produktlanserats som visar på vår interna innovationskraft och ökad fokus på digital närvaro. När allt fler samhällen börjar öppna upp bedöms social distansering och flödeskontroll få en allt större betydelse. Våra lösningar bidrar till en smidig anpassning till den nya verklighet som såväl befintliga som nya kunder ställs inför.
Stefan Syrén, Vd och koncernchef Gunnebo