Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo

Report this content

Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.

Före registreringen av nya stamaktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter fanns det sammanlagt 96 035 157 aktier i Gunnebo, varav 95 432 890 stamaktier, motsvarande 95 432 890 röster, och 602 267 aktier av serie C, motsvarande 60 226,7 röster, totalt motsvarande 95 493 116,7 röster. 

Per den 31 oktober 2019 finns det sammanlagt 96 162 993 aktier i Gunnebo, varav 95 560 726 stamaktier, motsvarande 95 560 726 röster, och 602 267 aktier av serie C, motsvarande 60 226,7 röster, totalt motsvarande 95 620 952,7 röster. 

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Informationen är sådan som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 15.00. 

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera