Göran Gezelius – ny VD och koncernchef för Gunnebo

Till ny VD och koncernchef för Gunnebo AB från och med den 2 maj 2005 har styrelsen utsett Göran Gezelius, idag vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Industriteknik.

Göran Gezelius (54 år) har från företagsledande positioner en gedigen erfarenhet från såväl tillverkning som marknadsföring och försäljning inom framförallt Sandvik- och Atlas Copco-koncernerna. Göran Gezelius började i Sandvik-koncernen 1982. Under åren 1982 till 2000 hade Göran Gezelius flera ledande befattningar inom Sandvik bla som marknadsdirektör för Seco Tools. Mellan åren 1988 och 2000 var Göran Gezelius chef för affärsområdet Sandvik Saws and Tools. Sedan 2000 är Göran Gezelius Vice VD i Atlas Copco och affärsområdeschef för Industriteknik, med en årlig omsättning på ca 10 miljarder kronor. Göran Gezelius är civilingenjör från Tekniska Högskolan i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. – Vi har efter en mycket omfattande rekryteringsprocess i höst kommit fram till att Göran Gezelius har de rätta ledaregenskaperna och de gedigna internationella affärserfarenheter som krävs för att ytterligare utveckla Gunnebos verksamhet under de närmaste åren, säger Roger Holtback, Gunnebos styrelseordförande. – Jag har i drygt 20 år haft förmånen att arbeta i internationella koncerner och i Gunnebo, med drygt 90 % av verksamheten utanför Sverige, kan jag fortsätta att utveckla internationella affärer. Gunnebos mycket snabba tillväxt under den senaste 10-årsperioden och intressanta marknadspositioner inom säkerhetsbranschen var faktorer som avgjorde att jag valde Gunnebo. Jag ser positivt på utdelningen av Gunnebo Industrier och renodlingen av Gunnebo mot säkerhet. Det skall bli mycket spännande att få vara med att utveckla säkerhetskoncernen Gunnebo ytterligare, säger Göran Gezelius som kommer att börja på företaget under våren för att ta över som VD och koncernchef den 2 maj 2005. Göran Gezelius erhåller lön och övriga förmåner i nivå med nuvarande VD:n Bjarne Holmqvist. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-10 70 90, mobil 0705-48 68 18 eller Göran Gezelius, Vice VD Atlas Copco, mobil 0705-69 85 05 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar