Gunnebo delårsrapport januari-mars 2012

 

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Vi rapporterar en god orderingång i kvartalet där den starka tillväxten i regionen Asia-Pacific fortsatte. I Indien var tillväxten av nettoomsättningen hela 57 procent. I Europa är det glädjande att se att den för Gunnebo så viktiga franska marknaden utvecklades positivt.

Den fastlagda strategin har fortsatt att genomföras. Första kvartalet är traditionellt Gunnebos svagaste kvartal, inledningen av 2012 är inget undantag. Det lägre rörelseresultatet förklaras av ett starkt jämförelsekvartal 2011, ökade marknadssatsningar och minskad volym i Afrika-Mellanöstern.

Integrationen av de förvärv som gjordes under tredje och fjärde kvartalet 2011 i Sydafrika och Brasilien löper på bra och båda verksamheterna bidrar positivt till kvartalets rörelseresultat.

Det är också glädjande att se att bruttomarginalen fortsatte att stärkas och uppgick till 29,4 (28,0). Likaså fortsatte den redan starka soliditeten att stärkas ytterligare, och uppgick vid kvartalets utgång till 46 procent (42). En stark finansiell ställning ger oss handlingsutrymme och goda möjligheter att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på den globala säkerhetsmarknaden.”

Första kvartalet 2012

  • Orderingången uppgick till 1 595 Mkr (1 471), i konstanta valutor ökade den med 9 procent
  • Nettoomsättningen förbättrades till 1 169 Mkr (1 132), i konstanta valutor ökade den med 3 procent
  • Rörelseresultatet blev 10 Mkr (23) och rörelsemarginalen 0,8 procent (2,0)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 Mkr (-7)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 kronor (-0,09)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall och CFO Bernt Ingman på en telefonkonferens klockan 14.30 den 26 april.

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig via denna länk: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=907326&Conf=208034

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning på www.gunnebogroup.com cirka 30 minuter innan konferensen startar.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Bernt Ingman, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 046, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 14.00.

 

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 200 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar