Gunnebo förvärvar Hamilton Safe Companies – USAs näst största leverantör av fysisk säkerhet till banker och myndigheter

Säkerhetskoncernen Gunnebo har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i USAs näst största tillverkare och leverantör av fysiska säkerhetsprodukter till banker och myndigheter, Hamilton Safe Companies.

Privatägda Hamilton Safe Companies grundades 1967, har en årlig försäljning på 70 MUSD (2011) och 300 anställda i sju legala enheter vilka alla är geografiskt placerade i Cincinnati, Ohio, USA. Försäljningen sker främst i USA och Kanada under huvudvarumärket Hamilton Safe och kunderna utgörs primärt av amerikanska banker, myndigheter och offentlig administration.

“Förvärvet av Hamilton är helt i linje med Gunnebos strategiska agenda”, säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall. “Först och främst är Hamilton en kvalitetsverksamhet med en rörelsemarginal som ligger över Gunnebos finansiella mål. Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på Gunnebos rörelseresultat under 2012, medan resultatet per aktie förväntas påverkas marginellt.”

“Därutöver passar Hamiltons kärnaffär perfekt in i Gunnebos erbjudande och stärker vår affär inom banksäkerhet och säkerhet för myndigheter och offentlig administration. Förvärvet ger oss även en stark position på världens näst största säkerhetsmarknad och vi ser goda möjligheter att växa Hamiltons affär genom att introducera ett urval av lösningar från Gunnebos globala portfölj på den amerikanska marknaden.”

Hamiltons produktportfölj utgörs av säkerhetsskåp, bankfack, valv, valvdörrar, system för tillträdeskontroll och rörpostsystem. Allt tillverkas i Hamiltons fem tillverkningsenheter. Försäljningen sker primärt genom ett väl utbyggt nationellt nätverk av distributörer.

Köpeskillingen uppgår till 65 MUSD på skuldfri basis. Verksamheten kommer att konsolideras i Affärsområdet Bank Security & Cash Handling.

En intervju med Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall finns bifogad som länk i detta pressmeddelande samt kommer att finnas tillgänglig på Koncernens hemsida www.gunnebogroup.com några minuter efter att pressmeddelandet publicerats.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. +46 10 2095 000, eller
Tomas Wängberg, SVP Region Americas och M&A, tel. +46 10 2095 000, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. +46 10 2095 026, eller e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti kl. 14.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 400 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media