Gunnebo har slutfört förvärvet av Cominfo

Gunnebo har slutfört förvärvet av tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo a.s som offentliggjordes den 20 juni 2019. Förvärvet är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control

”Jag är glad att kunna välkomna Cominfo in i Gunnebo-koncernen”, kommenterar Gunnebos Vd och koncernchef, Henrik Lange. ”Cominfo är en välskött verksamhet som uppvisat stabil och lönsam tillväxt på senare år. ”Bolaget passar väl in strategiskt i vår Entrance Control-verksamhet, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produktutbud. Därutöver finns det synergieffekter inom produktion och FoU”.

Cominfo har basen i Zlin, i sydöstra delen av Tjeckien, och har cirka 160 medarbetare. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 Mkr och EBITA-marginalen är i linje med EBITA-marginalen för affärsområdet Entrance Control. Förvärvet kommer att bidra med ett årligt tillskott om 13 procent av omsättningen för affärsområdet Entrance Control och 3 procent av koncernens totala omsättning.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010- 2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera