Gunnebo publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Report this content


Gunnebo-koncernen har idag publicerat och påbörjat distributionen av årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på Gunnebos webbplats, www.gunnebogroup.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som uppgivit att de vill ha årsredovisningen hemskickad samt till övriga intressenter som meddelat att de vill ha ett tryckt exemplar distribuerat.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wallström Nordén, SVP Marketing & Communications, tel. 010-2095 026, karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com  

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 08.00.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar