Gunnebo säljer innehav i intresseföretag

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat avtal om att sälja sitt 30-procentiga innehav i intresseföretaget Chubb Malaysia till Sime Darby Energy Sdn Bhd (ingår i divisionen Energy & Utilities), som idag äger resterande 70 procent.

Köpeskillingen uppgår till cirka 2 MEUR och avyttringen beräknas resultera i en mindre realisationsvinst.

Transaktionen kräver myndighetstillstånd och beräknas vara slutförd före september månads utgång.

”Chubb Malaysia är en viktig leverantör av säkerhetsskåp till Gunnebo och den affärsrelationen kommer vi fortsätta att ha även framöver,” säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall. ”Malaysia är en mycket intressant marknad för såväl fysisk säkerhet som för tillträdeskontroll och kontanthantering. Gunnebo har för avsikt att etablera ett eget säljbolag i landet inom kort.”

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, Vd och Konernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 200 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera