Inbjudan till Gunnebos kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15 november 2018

Gunnebo arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 15 november klockan 08.00 - 13.00. 

Programmet kommer preliminärt att ha följande innehåll:

  • En uppdatering av Gunnebos strategi
  • Presentation av Gunnebos produktområden
  • Finansiell uppdatering
  • Möjlighet att ställa frågor kring Gunnebos verksamhet

Kapitalmarknadsdagen, som hålls på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm kommer att starta med registrering 08.00 och frukostbuffé. Programmet håller sedan på mellan 8.30 och 13.00 och avslutas därefter med en gemensam lunch.

Anmälan görs på mejl till malin.serrander@gunnebo.com. Uppge gärna om du kommer att närvara på frukosten och/eller lunchen.

En webcast från dagen kommer att publiceras på www.gunnebogroup.com.

Varmt välkommen till Gunnebos Kapitalmarknadsdag den 15 november 2018!


GUNNEBO AB(publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026,
e-post karin.wallstrom@gunnebo.com, eller

Malin Serrander, IR-assistent Gunnebo AB, tel. 010-2095 041, e-post malin.serrander@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar.samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsenheter: Safe Storage (35 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (22 procent av Koncernens försäljning) Entrance Control (20 procent av Koncernens försäljning), och Integrated Security (23 procent av Koncernens försäljning). Under 2017 hade kvarvarande verksamhet en omsättning om 4 900 Mkr och 4 400 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Den avyttrade verksamheten omsatte 1 130 Mkr och hade 930 anställda i tre länder.  

Gunnebos aktie (GUNN) handlas på Mid Cap-listan (Industrials) på NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera