Årets biltvättarkommun 2020 utsedd - Sollentuna är bäst i Sverige på rätt biltvätt

Report this content

Sollentuna kommun är bäst i Sverige på att informera och uppmuntra allmänheten till att inte tvätta bilen på gatan. Kommunen har tack vare sina innovativa insatser därför blivit utsedd till Årets biltvättarkommun 2020 av initiativet Hållbar biltvätt, som arbetar med att upplysa om miljöriskerna med biltvätt hemma. Stockholmskommunerna gjorde särskilt bra ifrån sig i år då även Sundbyberg utmärkte sig som en av de 10 bästa i landet.


På bilden syns Robert Dimmlich från Hållbar biltvätt (t.h.) som överlämnar pris och diplom till Jonas Riedel (C) (t.v.) på Sollentuna kommun.

Att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten har länge varit ett känt miljöproblem. Det smutsiga vattnet som innehåller miljöfarliga tungmetaller, olja och kemikalier spolas orenat ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra sjöar. Föroreningen påverkar djur-och växtliv och kan också riskera att hamna i vårt dricksvatten. Trots detta sker enligt Svenskt Vatten ungefär 20 miljoner biltvättar varje år på gatan och var tredje person tvättar bilen hemma. För att minska det miljöskadliga biltvättandet har Hållbar biltvätt för tredje året utsett Årets biltvättarkommun.

Utmärkelsen går i år till Sollentuna kommun för sitt engagerade och innovativa arbete med att sprida kunskap om varför man inte ska tvätta bilen hemma och istället välja en biltvättsanläggning. Stockholmskommunerna gjorde särskilt bra ifrån sig i år då även Sundbyberg utmärkte sig som en av de 10 bästa i landet. Under tisdagen prisades Sollentuna kommun och ordförande i klimatnämnden Jonas Riedel under ett evenemang vid Helenelunds pendeltågsstation i Stockholm.

–  Sollentuna kommun har på ett föredömligt sätt visat hur man som kommun kan arbeta med att informera sina invånare om hur man tvättar bilen rätt för miljöns skull. Kommunen har verkligen gjort det lilla extra och varit kreativa med sina kampanjer i år, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

För att sprida information och uppmaningar till sina invånare har Sollentuna med hjälp av budskapet ”Här börjar din badsjö” bland annat utformat egna affischer för tvätthallar, drivmedelsstationer och anslagstavlor, genomfört kampanjer i sociala medier och producerat eget rörligt material i olika kanaler. Inför stora Biltvättarhelgen som ägde rum i april väckte kommunen stor uppmärksamhet när ordförande i klimatnämnden målade budskapet om badsjön vid en gatubrunn med miljövänlig färg vid Sollentuna station.

– Det är oerhört roligt att kommunens kampanj blivit uppmärksammad. Men det viktigaste är att vi genomfört en informationskampanj som Hållbar biltvätt anser varit effektiv. När fler bilägare i Sollentuna väljer att tvätta sina bilar på en godkänd anläggning får alla sollentunabor en bättre miljö, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden i kommunen.

I Sverige saknas det en generell lagstiftning kring biltvätt på gatan, däremot har varje enskild kommun möjlighet att själva sätta upp riktlinjer eller förbud inom vissa områden. Detta har Sollentuna gjort i form av riktlinjer och rekommendationer om att inte tvätta bilen på gatan. 

Sveriges 10 bästa biltvättarkommuner 2020
1. Sollentuna
2. Kristinehamn
3. Östersund

Plats 4–10 (utan inbördes ordning):
Sundbyberg
Mjölby
Karlstad
Kristianstad
Mönsterås
Trollhättan
Trosa


Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2020:
Hållbar biltvätt gick i augusti 2020 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 168 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt tre kommuner som utmärkte sig: Sollentuna, Kristinehamn och Östersund. Vinnaren, Sollentuna kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå glasdroppe som symbol för rent vatten. Utnämningen infördes år 2018. Första året vann Enköpings kommun och år 2019 vann Kristinehamns kommun. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Vår vision är att så många som möjligt ska avstå från att tvätta bilen på gatan och istället välja kontrollerade biltvättar. Genom upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma.

Prenumerera