Citat

Trots att vi i vår statistik ser en ökning av biltvättar på godkända anläggningar är det fortfarande allt för många som tvättar bilen på gatan. Detta är en direkt fara för miljön då tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, hav och vattendrag.
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer.  
Det är kul att så många blir glada av att få en biltvätt i julklapp. Det är helt klart en annorlunda gåva som förhoppningsvis blir alltmer önskad nu när det blivit mer trendigt med hållbara och miljövänliga klappar under granen. Man behöver dessutom inte oroa sig för att någon annan har köpt samma sak.
Robert Dimmlich
Att vara rädd för att köra in i en automattvätt kanske låter harmlöst jämfört med andra rädslor, men går det så långt att man undviker biltvättar och istället tvättar bilen hemma blir det ett problem. Det kan bero på osäkerhet för hur man åker in på ramperna, rädsla att bilen ska repas, att det kommer in vatten eller att man helt enkelt känner sig instängd i ett trångt utrymme.
Robert Dimmlich, initiativtagare för Hållbar biltvätt
Nacka kommun har genomfört flera informationsinsatser för att minska biltvättandet på gatan och på så vis bidra till en bättre vattenmiljö. Dessutom är miljöenheten i Nacka kommun aktiva inom tillsyn av stora fordonstvättar för att säkerställa en god miljöprestanda.
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.
Kristinehamns kommun har visat att de har ett brinnande engagemang för att upplysa kommuninvånarna om att man inte ska tvätta bilen på gatan utan på en biltvättsanläggning. De har verkligen tagit sig an utmaningen på ett föredömligt sätt och genomfört flera kreativa informationsinsatser
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.
Okunskapen om den negativa miljöpåverkan av biltvätt på gatan är fortfarande stor, särskilt bland den yngre generationen bilister. Med tanke på att det varje år sker cirka 30 miljoner biltvättar i Sverige är det angeläget att detta problem tas på allvar.
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.
Att vissa län sticker ut i vår undersökning när det gäller biltvättande hemma kan ha flera förklaringar. En av dem kan vara att invånarna inte har tillräckligt nära till en automattvätt. En annan förklaring kan vara okunskap. Man känner helt enkelt inte till miljöriskerna med att tvätta bilen på gatan eller gården. Här har varje enskild kommun ett stort ansvar vad gäller möjligheten för biltvättar att etablera sig på orten, men också att kommunicera ut varför man inte bör tvätta hemma
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Det är bekymmersamt att så många av invånarna saknar information från kommunen. Blir fler medvetna om riskerna så ökar det också möjligheten att förändra deras vanor. Vi har alla ett individuellt ansvar att hjälpas åt
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Att vissa län sticker ut när det gäller biltvättande hemma kan ha flera förklaringar. En av dem kan vara att invånarna inte har tillräckligt nära till en automattvätt. En annan förklaring kan vara okunskap. Man känner helt enkelt inte till miljöriskerna med att tvätta bilen på gatan eller gården. Här har varje enskild kommun ett stort ansvar vad gäller möjligheten för biltvättar att etablera sig på orten, men också att kommunicera ut varför man inte bör tvätta hemma
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Det är bekymmersamt att så många av invånarna saknar information från kommunen. Blir fler medvetna om riskerna så ökar det också möjligheten att förändra deras vanor. Vi har alla ett individuellt ansvar att hjälpas åt
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Att vissa län sticker ut i vår undersökning när det gäller biltvättande hemma kan ha flera förklaringar. En av dem kan vara att invånarna inte har tillräckligt nära till en automattvätt. En annan förklaring kan vara okunskap. Man känner helt enkelt inte till miljöriskerna med att tvätta bilen på gatan eller gården. Här har varje enskild kommun ett stort ansvar vad gäller möjligheten för biltvättar att etablera sig på orten, men också att kommunicera ut varför man inte bör tvätta hemma
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Det gläder oss att många östgötar verkar förstå allvaret kring hemmatvättande. Vi har givetvis alla ett individuellt ansvar men det skulle inte skada om kommuner fick lov att införa förbud gällande biltvätt hemma
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt