Nacka kommun näst bäst i Sverige på information om rätt biltvätt

Report this content

Hur uppmuntrar man kommuninvånarna att på ett konkret sätt värna om miljön? Det vet Nacka kommun som placerat sig på andra plats i tävlingen ”Årets biltvättarkommun 2019”. Bakom utnämningen står initiativet Hållbar biltvätt som frågat landets samtliga kommuner hur de arbetar med att sprida information om nackdelarna med biltvätt hemma. 

Miljöproblemen med biltvätt på gatan har varit känt sedan längre, men trots det tvättar fortfarande var tredje bilist bilen hemma. För att ändra på det har Hållbar biltvätt för andra året i rad utsett Årets biltvättarkommun, där Kristinehamn i år tog hem vinnartiteln, följt av Nacka kommun på andra plats och Kristianstad på plats tre.

- Nacka kommun har genomfört flera informationsinsatser för att minska biltvättandet på gatan och på så vis bidra till en bättre vattenmiljö. Dessutom är miljöenheten i Nacka kommun aktiva inom tillsyn av stora fordonstvättar för att säkerställa en god miljöprestanda, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Nacka kommun har förutom en aktiv tillsyn delat ut flyers, skickat ut direktreklam, lyft frågan via artiklar i media, informerat om miljöfarlig biltvätt på hemsidan samt granskat riktlinjerna för biltvätt på gatan och utvecklat dem för att öka antalet hållbara biltvättar.

Bild p automattvtt fr bilar

Inget nationellt förbud mot biltvätt hemma
Biltvätt hemma på gatan eller garageuppfarten skadar miljön eftersom det smutsiga vattnet som rinner ner i gatubrunnarna innehåller tungmetaller som kadmium och bly, olja och kemikalier från biltvättsprodukter. Vattnet renas inte utan fortsätter ut i närliggande sjöar och vattendrag.

Trots det finns inget nationellt förbud eller sanktioner för biltvättande på gatan. Däremot kan varje enskild kommun sätta upp riktlinjer eller förbud inom ett visst område. Totalt 56 procent av landets kommuner uppger att de har riktlinjer mot biltvätt på gatan och ytterligare drygt 10 procent har förbud inom ett visst område. Samtidigt uppger en tredjedel (34 %) att de helt saknar riktlinjer eller förbud för biltvätt på gatan, utan det är upp till varje bilägare.

- Eftersom det finns ett glapp i lagstiftningen, tycker vi att det är extra viktigt att uppmärksamma de kommuner som verkligen jobbar aktivt med denna fråga. Förhoppningsvis kan det inspirera till att fler kommuner ökar insatserna för att få bort biltvätt på gatan, säger Robert Dimmlich.

Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2019:
Hållbar biltvätt gick i augusti 2019 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 150 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt tre kommuner som utmärkte sig: Kristinehamn, Nacka och Kristianstad. Vinnaren, Kristinehamns kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå glasdroppe som symbol för rent vatten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nacka kommun har genomfört flera informationsinsatser för att minska biltvättandet på gatan och på så vis bidra till en bättre vattenmiljö. Dessutom är miljöenheten i Nacka kommun aktiva inom tillsyn av stora fordonstvättar för att säkerställa en god miljöprestanda.
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.