Bara hälften av alla biltvättar i Sverige utförs på godkända anläggningar

Report this content

Varje år utförs 24 miljoner biltvättar i Sverige, men endast hälften genomförs på godkända anläggningar, det visar en ny sammanställning från Hållbar biltvätt. 12 miljoner biltvättar sker hemma, vilket bidrar till att tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, hav och vattendrag.

Hållbar biltvätt har samlat statistik över hur många biltvättar som sker på kontrollerade tvätthallar och anläggningar runtom i landet bland sina medlemmar. Resultatet visar att drygt 11 miljoner biltvättar under 2020 genomfördes på godkända anläggningar. Den totala marknaden är uppskattad till drygt 24 miljoner biltvättar, varav 12 miljoner av dessa utförs hemma.

- Det är ett stort antal biltvättar som fortfarande utförs hemma och också en betydande andel som utförs i anläggningar som saknar oljeavskiljare och reningsverk. Allt detta spillvatten hamnar orenat i våra vattendrag. Vi vill genom vårt statistiksamarbete bland annat synliggöra marknaden och därmed medverka till att förflytta dessa två kategorier till godkända tvättanläggningar, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

För att få bort biltvättandet på gatan, garageuppfarten eller i naturen arbetar Hållbar biltvätt bland annat med kommunerna och deras insatser för att upplysa invånarna om miljöriskerna. Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar hemmatvätt av bilen utan det är ett kommunalt ansvar.

Tabell över antal biltvättar utföra hos medlemmar i Hållbar biltvätt och uppskattning av övriga marknaden.

Hållbar biltvätt statistiksamarbete * antal andel
Circle K 2 914 038 12%
EMAB 385 055 2%
OKQ8 4 236 477 18%
Preem 604 837 3%
St1/Shell 416 100 2%
Övriga aktörer med godkända anläggningar 2 500 000 10%
Icke godkända anläggningar 1 000 000 4%
Hemmatvättare 12 000 000 50%
Totalt 24 056 507 100%

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige för år 2020.

Hållbar biltvätt sammanställer årligen biltvättsstatistik för sina medlemmar. För övriga delen av marknaden har Hållbar biltvätt gjort en uppskattning av antal genomförda biltvättar baserat på marknadskännedom och tidigare genomförda undersökningar. Fullständig redovisning av Hållbar biltvätts statistiksamarbete finns att ta del av på vår hemsida.

*Om statistikinsamlingen:
Data är hämtad från Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, ST1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt samt de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Prenumerera

Media

Media