Enköping utsedd till Årets biltvättarkommun 2018

Report this content

Enköpings kommun är bäst i Sverige på att informera sina invånare om miljöriskerna med att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten. Bakom utnämningen står initiativet Hållbar biltvätt som frågat landets samtliga kommuner hur de arbetar med att sprida information om nackdelarna med biltvätt hemma.  

Att tvätta bilen på garageuppfarten är direkt skadligt för miljön eftersom det smutsiga vattnet innehåller tungmetaller som kadmium och bly. Trots det tvättar nästan var tredje bilägare (29 %) fortfarande sin bil hemma. Tävlingen ”Årets biltvättarkommun 2018” är ett initiativ från Hållbar biltvätt för att lyfta fram och uppmärksamma de kommuner som arbetar extra hårt med att upplysa invånarna hur man på ett miljövänligt sätt tvättar bilen.

rets biltvttarkommun 2018 Enkping

- Det är en ära att få utse Enköping till årets biltvättarkommun eftersom de med stor entusiasm och hårt arbete uppmärksammat och informerat brett om miljöriskerna med biltvätt hemma.  De har minst sagt lagt ner ett gediget arbete på informationsspridning som vi gärna vill lyfta som ett gott föredöme, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Under fredagen fick Enköpings kommun mottaga priset "Årets biltvättarkommun 2018". Kommunen har under 2017 och 2018 varit mycket aktiva i biltvättarfrågan genom att bland annat formulera särskilda riktlinjer för biltvättande. De har deltagit på Stora biltvättarhelgen, besökt och informerat på biltvättanläggningar, gjort en video på temat, spridit kunskap via media och på mässa samt arbetat aktivt med sociala medier och skickat ut direktreklam till kommuninvånarna. 

Resultatet från hela landet visar att knappt hälften (47 %) av kommunerna de senaste 12 månaderna har gått ut med information till kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Samtidigt uppger en tredjedel (33 %) att de saknar riktlinjer för biltvätt på gatan.

-  Eftersom det saknas en generell lagstiftning är det upp till varje enskild kommun att informera om miljöriskerna med biltvätt hemma. Trots det arbetar många kommuner inte aktivt med detta av olika skäl. Genom att lyfta frågan hoppas vi därför att andra kommuner framöver kan uppmuntras till att hitta kreativa sätt att informera sina invånare om nackdelarna med biltvätt på gatan, säger Robert Dimmlich.

Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2018:
Hållbar biltvätt gick i september 2018 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 137 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt fem kommuner som utmärkte sig: Enköping, Kristinehamn Sollentuna, Partille och Järfälla. Vinnaren, Enköpings kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå glasdroppe som symbol för rent vatten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

På bilden syns Robert Dimmlich (t.v.), initiativtagare Hållbar biltvätt som delade ut priset till Enköpings kommun: Gunilla Fröman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, Hans Olsson (S), ordförande i tekniska nämnden och Louise Boiesen, VA-strateg vid kommunen.

Foto: Ellen Ahlerup.

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Vår vision är att så många som möjligt ska sluta tvätta bilen på gatan och istället välja kontrollerade biltvättar. Genom upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar