Kristinehamns kommun näst bäst i Sverige på att uppmuntra till miljövänlig biltvätt

Report this content

Hur uppmanar man kommuninvånare att på ett konkret sätt värna om miljön? Det vet Kristinehamns kommun som blev en av finalisterna i tävlingen ”Årets biltvättarkommun 2018”. Bakom utnämningen står initiativet Hållbar biltvätt som frågat landets samtliga kommuner hur de arbetar med att sprida information om nackdelarna med biltvätt hemma. 

Att tvätta bilen på garageuppfarten är direkt skadligt för miljön eftersom det smutsiga vattnet innehåller tungmetaller som kadmium och bly. Trots det tvättar nästan var tredje bilägare (29 %) fortfarande sin bil på gatan. Tävlingen ”Årets biltvättarkommun 2018” är ett initiativ från Hållbar biltvätt för att lyfta fram och uppmärksamma de kommuner som arbetar extra hårt med att upplysa invånarna hur man på ett miljövänligt sätt tvättar bilen. Årets biltvättarkommun 2018 blev Enköpings kommun, medan Kristinehamn kvalificerade sig som en av de fem bästa kommunerna i Sverige.

- Kristinehamns kommun har på ett kreativt och aktivt sätt jobbat med att sprida kunskap om varför man inte ska tvätta bilen hemma. Självklart vill vi lyfta fram dessa eldsjälar som ett positivt föredöme för andra kommuner, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Kristinehamn har bland annat spridit kunskap via media, direktreklam, information till biltvättanläggningar, annonser och affischer. De har också på ett personligt sätt gjort filmer och sociala medier-inlägg på temat biltvätt.

Resultatet från hela landet visar att knappt hälften (47 %) av kommunerna de senaste 12 månaderna har gått ut med information till kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Samtidigt uppger en tredjedel (33 %) att de saknar riktlinjer för biltvätt på gatan.

-  Eftersom det saknas en generell lagstiftning är det upp till varje enskild kommun att informera om miljöriskerna med biltvätt hemma. Trots det arbetar många kommuner inte aktivt med detta av olika skäl. Genom att lyfta frågan hoppas vi därför att andra kommuner framöver kan uppmuntras till att hitta kreativa sätt att informera sina invånare om nackdelarna med biltvätt på gatan, säger Robert Dimmlich.

Om utnämningen Årets biltvättarkommun 2018:
Hållbar biltvätt gick i september 2018 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 137 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt fem kommuner som utmärkte sig: Enköping, Kristinehamn Sollentuna, Partille och Järfälla. Vinnaren, Enköpings kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå glasdroppe som symbol för rent vatten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

 

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Vår vision är att så många som möjligt ska sluta tvätta bilen på gatan och istället välja kontrollerade biltvättar. Genom upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar