Så arbetar svenska kommuner med information om miljöfarlig biltvätt

En tredjedel av Sveriges kommuner saknar helt riktlinjer eller förbud mot biltvätt på gatan. Det visar en undersökning från Hållbar biltvätt som frågat landets kommuner hur de arbetar med att sprida information om nackdelarna med biltvätt hemma.  

Bild p smutsig bil p gata

Knappt hälften (47 %) av kommunerna har de senaste 12 månaderna gått ut med information till kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Samtidigt uppger en tredjedel (33 %) att de saknar riktlinjer eller förbud gällande biltvätt på gatan.

- Eftersom vi vet att så många som var tredje bilägare fortfarande står hemma på gatan och tvättar sin bil är det högst relevant att fortsätta driva frågan om att få bort biltvätt på gatan. Vi anser att kommunerna har ett viktigt ansvar i den här frågan, Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

Att tvätta bilen på garageuppfarten eller gatan är direkt skadligt för miljön eftersom det smutsiga vattnet innehåller tungmetaller som kadmium och bly. Det vattnet rinner sedan ner i gatubrunnarna och riskerar att hamna i närmsta vattendrag, där vi också ska hämta vårt dricksvatten.

Det finns dock flera kommuner som driver ett aktivt arbete med att informera om nackdelarna med biltvätt på gatan, bland annat genom direktreklam, filmer på sociala medier, affischer och temadagar. Tidigare i höstas utnämndes exempelvis Enköpings kommun till "Årets biltvättarkommun 2018".

-  Eftersom det saknas en generell lagstiftning är det upp till varje enskild kommun att informera om miljöriskerna med biltvätt hemma. Trots det arbetar många kommuner inte aktivt med detta av olika skäl. Genom att lyfta frågan hoppas vi därför att andra kommuner framöver kan uppmuntras till att hitta sätt att informera sina invånare om nackdelarna med biltvätt på gatan, säger Robert Dimmlich.

Om undersökningen:
Hållbar biltvätt gick i september 2018 ut med ett frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 137 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt fem kommuner som utmärkte sig för sitt aktiva arbete med biltvättsfrågan: Enköping, Kristinehamn Sollentuna, Partille och Järfälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Arbetet går ut på att minska och helst få bort biltvättandet på gatan. Genom upplysning och information kring miljöriskerna med hemmatvättande är syftet att flera förstår hur högt pris naturen får betala. Målet är att så många som möjligt ska sluta tvätta bilen på gatan. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar