Stora biltvättarhelgen 25–26 april: Var tredje person ”fultvättar” bilen hemma och skadar miljön

Report this content

I helgen 25–26 april uppmärksammas Stora biltvättarhelgen runt om i landet och många passar då på att göra bilen ren till våren. Enligt en ny Yougov-undersökning från Hållbar biltvätt fultvättar var tredje person sin bil hemma på gatan eller garageuppfarten, vilket är direkt skadligt för miljön. Att tvätta bilen hemma är ett miljöproblem som kommer i skymundan av andra hållbarhetsfrågor och många gånger bortprioriteras av kommunerna, menar Hållbar biltvätts initiativtagare Robert Dimmlich.

Stora biltvättarhelgen är ett årligt initiativ av Svenskt Vatten, vars syfte är att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. I smutsen på våra bilar sitter olja, asfaltsrester och de farliga tungmetallerna kadmium och bly. När man fultvättar bilen hemma på gatan eller garageuppfarten spolas det smutsiga vattnet ner i avloppsbrunnarna och rinner sedan ut i sjöar, vattendrag och riskerar att förorena vårt dricksvatten.

Svenskarnas biltvättsvanor är skadliga för miljön
Hållbar biltvätt har inför Stora biltvättarhelgen frågat 3519 personer om deras biltvättsvanor och resultatet visar att mer än var tredje person (34%) tvättar sin bil ofta och regelbundet hemma på garageuppfarten. Samtidigt uppger majoriteten 65 procent att de är medvetna om att det är skadligt för miljön.

- I Sverige har vi kommit jämförelsevis långt med andra miljöfrågor och vi är generellt medvetna om vad som gör oss till miljöbovar och inte, men inte när det kommer till hemmatvätt. Det finns en medvetenhet kring att det är skadligt för miljön men många väljer att göra det ändå. Det är därför viktigt att kommunerna arbetar aktivt med informationsspridning, inför riktlinjer och tydliga regler om vad som gäller i respektive kommun, säger Robert Dimmlich, initiativtagare för Hållbar biltvätt.

Avsaknad av riktlinjer och förbud från kommuner 
Det finns i dagsläget ingen lagstiftning kring biltvätt på gatan eller garageuppfarten. Det är också upp till varje kommun att informera om miljöriskerna till invånarna, och att bestämma riktlinjer och förbud på exempelvis naturområden där biltvätt inte får ske. I undersökningen uppger så många som 40 procent har de inte fått någon information från kommunerna om nackdelarna. 35 procent önskar att det fanns ett förbud eller tydligare riktlinjer.

- Vi hoppas såklart att människor i fortsättningen tar sitt ansvar ändå, men om frihet under ansvar inte är tillräckligt behöver kommunerna se över dessa riktlinjer. Om alla de som tvättar bilen hemma istället gör det i en kontrollerad tvätthall där farligt avfall tas om hand så har vi gjort en stor miljövinst, säger Robert Dimmlich.

För att inspirera kommunerna till informationsspridning om fultvätt anordnar Hållbar biltvätt sedan två år tillbaka tävlingen ”Årets biltvättarkommun”. Den årliga tävlingen hålls under senhösten för att uppmärksamma de kommuner i landet som arbetar extra hårt med att upplysa invånarna om hur man på ett miljövänligt sätt tvättar bilen. 
 

#Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. Årets biltvättarhelg infaller den 25–26 april. Läs mer på http://www.svensktvatten.se/medlemsservice/kampanjer/biltvattarhelgen/

Om undersökningen:Hållbar biltvätts undersökning ”Tvättikettkollen” genomfördes mellan den 19 februari - 4 mars 2020 av Yougov på uppdrag av Hållbar biltvätt. 3519 personer över 18 år, varav 2777 som har tillgång till bil i sitt hushåll, har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Prenumerera