Vanligare på landsbygden att ”fultvätta” bilen – mer än hälften tvättar på gatan

Report this content

Biltvätt på gatan orsakar att stora mängder av tungmetaller och olja hamnar i vår natur. Men hur man väljer att tvätta sin bil kan skilja sig åt, särskilt beroende på var man bor. På landsbygden tvättar över hälften bilen på gatan medan endast var tredje tvättar bilen på gatan i storstäderna, enligt en ny undersökning av Hållbar biltvätt.

Enligt undersökningen, utförd av YouGov på uppdrag av miljöinitiativet Hållbar biltvätt, tvättar 53 procent av boende på landsbygden regelbundet bilen hemma på gatan eller garageuppfarten. Samma undersökning visar även att det endast är 33 procent i storstadsområdena som tvättar bilen hemma.

– Vad vi kan se i vår undersökning är att antalet biltvättar på gatan ökar i takt med att urbaniseringsgraden minskar. Detta kan vara en tillgänglighetsfråga där boende i storstäderna ofta har närmre till en tvättanläggning. En annan förklaring kan även vara att kännedomen om det olämpliga att tvätta på gatan inte tycks vara lika känt på landsbygden, säger Robert Dimmlich initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer. 

Norrbottningarna tvättar mest på gatan

Biltvätt på gatan orsakar årligen att ungefär 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i våra sjöar, hav och vattendrag. Huruvida biltvätt sker på gatan beror också på länstillhörighet. I Norrbotten tvättar flest på gatan, hela 63 procent. Bäst på att tvätta rätt är Västmanland där endast 34 procent ”fultvättar” hemma.

– Tillgängligheten till godkända tvättanläggningar måste bli bättre för att fler ska sluta tvätta bilen på gatan. På en godkänd biltvätt samlas tungmetaller och olja upp i reningsverk där de säkert tas omhand i stället för att förorena vår natur, säger Robert Dimmlich.

Om undersökningen:
Hållbar biltvätts undersökning genomfördes den 31 januari – 13 februari 2023 av YouGov på uppdrag av Hållbar biltvätt. 3581 bilister över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.

Län som fultvättar mest

  1. Norrbottens län 63 procent
  2. Kronobergs län 61 procent
  3. Kalmar län 59 procent
  4. Västernorrlands län 59 procent
  5. Jönköpings län 57 procent

Län som fultvättar minst

  1. Västmanlands län 34 procent
  2. Södermanlands län 36 procent
  3. Östergötlands län 37 procent
  4. Skåne län 39 procent
  5. Gotlands län 41 procent

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS).
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: 
robert.dimmlich@oss.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Om Hållbar biltvätt
Hållbar biltvätt är ett initiativ som startats av branschföreningen Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS). Vår vision är att så många som möjligt ska sluta tvätta bilen på gatan och i stället välja kontrollerade biltvättar. Genom upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media