Positiv trend fortsätter för HFAB

Hyresgästerna är fortsatt nöjda med HFAB i sin helhet. Det framgår av årets kundundersökning som visar ett Nöjd förvaltningskvalité index om 66 på en hundragradig skala. Betyget har ökat med ca 0,6 jämfört med förra årets mätning (från 65,6 till 66,2). Samtidigt svarade fler hyresgäster på undersökningen.

Nästan hälften av HFAB:s hyresgäster – slumpvis utvalda - fick under april och maj månad möjlighet att tycka till om sitt boende. 2 496 (förra året; 2 406) hyresgäster svarade vilket motsvarar ca 59 %. 

I år är det extra glädjande att nöjdheten med ”utomhusmiljön” ökar för andra året i rad och under de senaste två åren ökat med + 4 indexenheter. HFAB satsar här och har anställt en av Sveriges främsta trädgårdsmästare – Stefan Mattson – för att under perioden 2012-2014 höja nivån på utomhusmiljön i bostadsområdena. – Det är glädjande att vårt arbete med att förbättra och rusta upp våra gröna miljöer ger resultat. Arbetet fortsätter för att göra våra utemiljöer ännu lite grönare, säger vd Terje Johansson.

Ytterligare ett positivt resultat är att nöjdheten med ”reparation och underhåll av lägenhet” ökar med +3 indexenheter jämfört med föregående år.  – HFAB satsar varje år mycket resurser på att reparera och underhålla fastigheterna men ger även hyresgästerna själva en möjlighet att styra det inre underhållet av ytskiktet i lägenheterna genom den sk bonusfonden, säger vd Terje Johansson.

Sedan undersökningarna med SCB:s NFKI-modell startade 2009 är det framförallt två områden som utmärkt sig, ”service och tillgänglighet” respektive ”trygghet och säkerhet” där betygen ökat med +4 respektive +6 indexenheter sedan 2009.

Med undantag för ”reparation och underhåll av lägenhet” är det genomgående små betygsförändringar i årets undersökning. Arbete vidtar nu med att analysera resultatet på distriktsnivå. – Hyresgästernas svar i undersökningen ger oss viktig information och möjlighet att jobba vidare med de frågor som hyresgästerna värderar som prioriterade, säger Kent Lundén, utredningsledare och ansvarig för undersökningen.

Kontakta Kent Lundén vid frågor, eller efterfrågan av tidigare års betyg: Telefon, 035-138324 Mejl, kent.lunden@hfab.se

Taggar:

Media

Media