• news.cision.com/
  • Handels/
  • A- och B-lag på arbetsplatserna – bemanningsanställda måste få bättre villkor

A- och B-lag på arbetsplatserna – bemanningsanställda måste få bättre villkor

Report this content

Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att det är dubbelt så vanligt med arbetsplatsolyckor bland bemanningsanställda jämfört med det totala antalet anställda på arbetsmarknaden. Även den psykosociala arbetsmiljön är betydligt sämre för bemanningsanställda. 

Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att antalet bemanningsanställda har ökat kraftigt på svensk arbetsmarknad, från cirka 5 000 anställda år 1994 till 76 300 år 2016.

Nära två tredjedelar av Handels medlemmar uppger att det finns inhyrd personal på deras arbetsplats. En tredjedel uppger att bemanningsanställda används som en permanent del av verksamheten.

-          88 procent av våra medlemmar anser att bemanningsföretag inte ska anlitas som en permanent lösning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson. Vi vill se kraftigt skärpta regler för hur och när företag har rätt att använda bemanningsföretag. Extrapersonal ska endast hyras in som komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

Ett system med fast anställda och bemanningsanställda leder ofelbart till att det skapas A- och B-lag på arbetsplatserna. Några har trygga anställningar och mer kvalificerade arbetsuppgifter, andra har otrygga anställningar med monotona arbetsuppgifter. Detta parallellsystem gör påtagliga avtryck både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Handels rapport visar till exempel att det är dubbelt så vanligt med arbetsplatsolyckor bland bemanningsanställda jämfört med det totala antalet anställda på arbetsmarknaden. Även den psykosociala arbetsmiljön är betydligt sämre för bemanningsanställda.  

-          Villkoren för bemanningsanställda måste bli bättre, säger Susanna Gideonsson. Dels finns det en hel del att göra för att förbättra introduktion och genomgång av säkerhet, dels behöver möjligheterna att variera arbetsuppgifter och att utvecklas i yrket ses över.

Läs rapporten här.

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Prenumerera