Arbetsmarknadspolitiska insatser riskerar att undergräva den svenska modellen

Report this content

Många av de företag som tar emot personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar kollektivavtal. Det finns därför en stor risk för att den svenska modellen undergrävs och att människor utnyttjas på arbetsplatserna. Trots att facket avråder från placering där det saknas kollektivavtal väljer Arbetsförmedlingen att placera ändå. Det visar Handels i den nya rapporten ”I arbete eller åtgärd?- En studie av arbetsplatsförlagda insatser i handeln.”

I dag finns en uppsjö av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En av dessa åtgärder, de så kallade arbetsplatsförlagda insatserna har ökat explosionsartat under de senaste åren. Mellan 2009 och 2015 har antalet insatser nästan fördubblats och i dag finns det över 170 000. Handeln är den bransch som har flest individer i någon form av insats. Det är dock svårt att få en bild av hur många av insatserna som faktiskt leder till jobb och hur vanligt det är att oseriösa arbetsgivare använder sig av bidragsanställningarna för att tjäna snabba pengar. Men det finns enligt rapporten en uppenbar risk att oseriösa arbetsgivare utnyttjar systemet eftersom många av de företag som använder sig av åtgärderna saknar kollektivavtal, vilket i sin tur gör det svårare att kontrollera hur arbetsgivarna behandlar arbetskraften.

För alla insatser utom nystartsjobb krävs i dag samråd mellan Arbetsförmedlingen och facket innan man kan placera en arbetssökande på ett företag. Rapportförfattarna har gått igenom alla samråd mellan Handels och Arbetsförmedlingen under april i år. I samtliga fall där Handels avrådde på grund av att företaget saknar kollektivavtal så valde Arbetsförmedlingen att placera ändå. Nästan en tredjedel av alla samråd som kom in under den här perioden var från företag som saknar kollektivavtal.

– Vi ser mycket allvarligt på att man från Arbetsförmedlingens sida väljer att inte lyssna på oss när vi avråder från placering på grund av att kollektivavtal saknas. Risken för att människor hamnar hos oseriösa företag och att vi får en snedvriden konkurrens är betydligt större om det saknas kollektivavtal. I längden blir det ett hot mot den svenska modellen, säger Susanna Gideonsson, Handels förbundsordförande.

Men det är inte bara en negativ bild av de arbetsplatsförlagda insatserna som målas upp i rapporten. Visserligen konstateras det att insatserna till viss del tränger undan riktiga jobb och att det finns arbetsgivare som utnyttjar systemet för att få så billig arbetskraft som möjligt. Men rapporten pekar också ut en hel del positiva effekter av den här typen av åtgärder.

– Arbetsplatsförlagda insatser kan vara ett alldeles utmärkt sätt att få in människor på arbetsmarknaden. Men det behövs ett tydligare regelverk så att man får veta vad de arbetssökande lärt sig och vad insatsen lett till när den avslutats. Dessutom måste det finnas tid och resurser för att ta emot, coacha och handleda den som får åtgärden så att det sen blir lättare att få ett riktigt arbete, säger Susanna Gideonsson.

För mer information kontakta:

Jon Andersson, pressekreterare Handels 010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Prenumerera