Dålig kompetensutveckling för anställda i handelsbranschen

Report this content

Möjligheten till kompetensutveckling för anställda i handeln är alldeles för dålig. Det är budskapet i en ny rapport från Handelsanställdas förbund, En kompetent handel, Omställning och kompetensförsörjning i handeln. I rapporten har 1 520 personer som är medlemmar i Handels frågats av Novus om deras erfarenheter av kompetensutveckling. Resultaten är viktade på kön och ålder. I rapporten används även specialbeställd statistik från SCB.

Två tredjedelar av de tillfrågade anser att den kompetensutbildning de får via sina arbetsgivare är otillräcklig och endast hälften av de tillfrågade har fått någon form av personalutbildning det senaste året.

-          De utbildningar som ändå genomförs har fokus på arbetsplatsspecifik kunskap. Det saknas satsningar på mer långsiktig kunskap. De som har en visstidsanställning eller jobbar deltid får klart minst utbildning. Minst utbildning har gruppen deltidsanställda butiksarbetare fått. Ett tydligt klassmönster visar sig, säger Cecilia Berggren, rapportförfattare.

Av de handelsanställda som har deltagit på personalutbildningar menar majoriteten, 7 av 10, att resultatet av utbildningen gjort att de blivit bättre i sitt jobb.

-          Tre av fyra handelsmedlemmar som tror sig behöva vidareutbildning i framtiden ser hinder. Svårt att kombinera jobb med studier och problem att försörja sig under studietiden är de vanligaste, säger Cecilia Berggren, rapportförfattare.

Brist på kompetent arbetskraft påverkar företagens möjlighet att rekrytera och hindrar branschens utveckling. Det gör också arbetsvillkoren – otrygga anställningar och brist på utvecklingsmöjligheter leder till att en tredjedel av alla butiksanställda lämnar branschen varje år. Nära hälften av de svarande under 30 år i undersökningen säger att de planerar att byta bransch.

-          Kompetensutvecklingen i handeln är en ödesfråga för branschen. Med den snabba utveckling vi ser framför allt genom teknikutveckling och digitalisering är det avgörande med kompetensutveckling och trygga anställningar, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Den främsta anledningen till att vilja lämna branschen är dock inte bristen på kompetensutveckling utan istället de dåliga arbetsvillkoren. Exempelvis anställningsform, schema och lön. 60 procent anger det som främsta skäl till att byta bransch.

-          Det är oroväckande med tanke på förslagen om låglönejobb från de borgerliga partierna med stöd av SD. De kommer innebära sämre löner och dålig anställningstrygghet. Anställningsformen allmän visstid som Socialdemokraterna lovat att bort är ett annat stort hinder. Den gör att anställda inte vet från dag till dag vilken arbetstid, eller lön de har. En anställningsform som cementerar otrygghet och driver unga från branschen, säger Susanna Gideonsson.

Hela rapporten finns att läsa på https://handels.se/press/rapporter/

Fler frågor:

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund, 010 450 80 40

Cecilia Berggren, rapportförfattare En kompetent handel, Omställning och kompetensförsörjning i handeln, 010 450 80 34

Jens Lundberg, pressekreterare, 072 236 45 31

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar:

Prenumerera

Media

Media