Deltidsarbetande kvinnor blir fattigpensionärer

Handels har i rapporten ”Man får lära sig leva på det man har” med hjälp av SCB kartlagt handelsanställdas pensioner. Det är en dyster bild som träder fram ur statistiken. Handelsanställda kvinnor har före skatt endast i genomsnitt 9 700 kr från det allmänna pensionssystemet. Trots att kvinnor över 65 år har arbetat och har en inkomstrelaterad pension, behöver 63 procent någon form av garantipension för att klara sig. Motsvarande siffra för männen är 11 procent.

Garantipensionen var tänkt som ett grundskydd för den som har haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. De som arbetat skulle få högre pensioner. Men Handels pensionärsmedlemmar är trots ett långt arbetsliv ändå till stor del beroende av garantipensionen. En viktig orsak ligger i deltidsarbete och lägre löneinkomster.

Skillnaden i pension är speglingen av ett ojämställt arbetsliv där deltidsfällan har inlåsningseffekter som ger färre arbetade timmar, lägre livsinkomst och därmed lägre pension. Kvinnor har betydligt lägre pension än män. Mönstret är lika för landet som för Handels pensionärsmedlemmar.

I det svenska samhället växer återigen en stor grupp av fattigpensionärer fram. Kvinnor som har arbetat större delen av sitt liv inom detaljhandeln, men som på ålderns höst kommer att få plikta med låg pension på grund av att offentliga och privata arbetsgivare inte förmår att upprätthålla heltidsarbetet som norm. Men än större åtgärder krävs;

  • Heltid måste bli norm även på kvinnodominerade områden

  • Ökad jämställdhet i löner och inkomster

  • Möjligheterna till ett längre arbetsliv behöver stärkas genom bättre arbetsmiljö- och arbetsorganisation (inkl visstider och deltider)

  • Avgifterna till pensionssystemet behöver höjas

  • PPM-systemet behöver reformeras eller helt avskaffas

Att arbeta deltid tidigt i livet påverkar pensionen mer negativt på grund av den uteblivna ”ränta-på-ränta”-effekten. Att arbeta sent i livet påverkar pensionen negativt i form av lägre slutlön. Kvinnor och män har ungefär samma lön i början av sin karriär för att sedan skiljas åt mer och mer ju äldre man blir.

Lönenivå, hel- eller deltid, pensionsålder, längden på föräldraledighet liksom sjukfrånvaro under arbetslivet kommer att påverka den framtida pensionen. Men då pensionen är en avspegling av den samlade arbetsinkomsten under livet och inte heller är jämställd återspeglas det i pensionen. Skillnaderna reflekteras inte bara mellan kön utan även mellan sektorer och yrken.

I rapporten kan vi tydligt visa på ett mönster där dagens påtvingade deltidsarbeten, ger morgondagens fattigpensionärer. Det är hög tid att bryta mönstret för såväl individens som samhällets bästa. Heltid måste vara den gällande ordningen på svensk arbetsmarknad. Allt annat är undantag, ovärdigt och oacceptabelt.

Rapporten hittar du här

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handelsanställdas förbund

Anton Strömbäck, utredare Handelsanställdas förbund

Presstelefon
010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Dokument & länkar