Det går att tänka två tankar samtidigt

Sverige har länge varit i behov av en trygghetsreform där vi gemensamt sätter stopp för lönedumpning, utnyttjande och oanständiga villkor oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar. 

-       Det får aldrig förekomma att någon arbetsgivare, i någon bransch, lockar arbetskraft till Sverige med löften om jobb men som väl på plats visar sig vara rena lögner. Drömmen om ett bättre liv får inte bli en mardröm där lön och jobb förbyttes till ett liv i misär, utnyttjande och fortsatt fattigdom, säger Susanna Gideonsson ordförande för Handelsanställdas förbund. 

Det råder stora brister i dagens system för arbetskraftsinvandring där fusk och utnyttjande av människor förekommer. Ett väl fungerande system måste bygga på samhällets övergripande behov, inte enskilda arbetsgivares önskan om billig arbetskraft. Samhällets system och regelverk ska stötta och välkomna människor oavsett bakgrund, till de branscher och yrken där det råder brist på arbetskraft. I dagsläget är det branscher som ofta behöver välutbildade människor och där behovet är större än tillgången på arbetskraft. 

-       Sverige har tagit – och ska ta – ett stort ansvar för människor som tvingas fly från sina hemländer. Detta ansvar ska inte förväxlas med Sveriges behov av arbetskraftsinvandring där vi tryggar möjligheten till företagens och därmed samhällets utveckling. Men, vi har idag en stor grupp människor i Sverige som står långt från arbetsmarknaden. Många av dem har nyligen kommit som flyktingar. Det är oerhört angeläget att de kommer i jobb, vilket gör att arbetskraftsinvandringen är än viktigare att styra till de yrken där det råder brist på kompetent arbetskraft, säger Susanna Gideonsson.

Vi måste orka hålla två saker i huvudet samtidigt. Det gör socialdemokraterna nu genom att presentera ett trygghetsprogram, med fokus på bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. 

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Media

Media