Dramatisk ökning av tillfälliga anställningar

Report this content

Statistik från Handelsanställdas förbund visar att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Med andra ord har hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, skett i form av tillfälliga anställningar. 

Ekonomin blomstrar och företag söker personal att anställa, trots det visar statistik från Handels att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Det betyder i klarspråk att hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, har skett i form av tillfälliga anställningar. Av dessa är hela 80% anställningar vid behov och timanställningar och bara 20% vikariat eller provanställningar. Med andra ord har det skett en dramatisk ökning av otrygga jobb de senaste 28 åren.

I detaljhandeln har antalet visstidsanställningar ökat med 160 procent sedan 1990. Konsekvensen av ökningen av otrygga anställningar är att arbetsmiljön försämras ‒ den fysiska så väl som den psykosociala ‒ för alla på arbetsplatsen. Finns det en hög grad av tillfällig bemanning är det betydligt vanligare att man kommer hem utmattad från jobbet eller blir sjukskriven på grund av stress. Stressrelaterade ohälsa är ett av de mest akuta problemen på svensk arbetsmarknad och de otrygga anställningarna är en stor anledning.

Hela faktasammanställningen finns att läsa här.

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 eller tulle.durling@handels.se

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Taggar: