Enformig julmusik arbetsmiljöproblem för butiksanställda

Är julmusiken ett arbetsmiljöproblem för butiksanställda? Den frågan och många fler har Handelsanställdas förbund försökt fått svar på i en rapport om musik i butik. I rapporten har drygt 2 000 butiksanställda tillfrågats.

Resultaten visar att det finns blandade uppfattningar. Julmusiken kan vara uppskattad, liksom den musik som spelas andra tider på året.

Men julmusiken är mindre populär. En tredjedel ser julmusiken som mer påfrestande än annan musik. I kommentarer i rapporten tas även motsatsen upp: när samma musik spelas om och om igen under resten av året blir julmusiken ett välkommet avbrott.

– Det viktigaste är att musiken uppfattas som omväxlande, och det kanske ändå inte alltid är fallet när julslingorna spelas, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund och rapportförfattare.

Ser man till musiken under resten av året upplever en stor grupp (45%) musiken som positiv. Men samtidigt är gruppen som upplever negativa arbetsmiljöproblem (24 %) så pass stor att det blir en arbetsmiljöfråga.

En avgörande sak för att personalen inte ska uppfatta musiken som ett arbetsmiljöproblem är att de har inflytande över vilken musik som spelas. De som har inflytande är betydligt mer positiva till musiken.

På butiker som har skrivit musikavtal med upphovsrättsorganisationer som Sami och Stim är de anställda också mer positivt inställda till musiken

– Hos företag som jobbar medvetet och inkluderar personalen i musiken uppskattar anställda musiken och arbetsmiljön blir bättre. Med musikavtal är musiken mer omväxlande, och de som skapat och framför musiken får rättmätigt betalt. Musik kan vara och är för de flesta butiksanställda något positivt, säger Stefan Carlén.

 

Mer information:

Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund 010 450 80 07

Jens Lundberg, pressekreterare, 010 450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 155 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Handels rapport Musik i butik visar att inflytande över musiken som spelas och omväxlande musik är viktigt för att anställda ska uppskatta musiken.
Twittra det här

Citat

Det viktigaste är att musiken uppfattas som omväxlande, och det kanske ändå inte alltid är fallet när julslingorna spelas.
Stefan Carlén, rapportförfattare