Fackförbundet Handels tar avstånd från ”bidragslinjen”

Handels och Hotell- och restaurangfacket har i rapporten ”Företagsbidrag istället för jobb” utvärderat regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. I dagens Svenska Dagbladet på debattplats frågar sig arbetsgivarsidan varför facken är kritiska till att branscher där medlemmarna jobbar uppbär statliga bidrag. Vårt svar publiceras här nedan:

Handelsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket ger replik på ”Sänkt arbetsgivaravgift hjälper de unga” författad av Dag Klackenberg (VD Svensk Handel) och Eva Östling Ollén (VD Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare):

Skattepengar ska användas ansvarsfullt och där nyttan är störst Det allra enklaste för oss som fackförbund vore såklart att urskiljningslöst välkomna allehanda skattesubventioner och bidrag till branscher där våra medlemmar har sin försörjning – oavsett effekt och verkan. Då skulle vi snabbt och enkelt kunna framhålla våra egna branscher, om än på bekostnad av andra.

Nu har vi dock i Handels och Hotell- och restaurangfacket en annan filosofi och ideologi. Vi värnar om ett väl fungerande arbetsliv och välfärdssamhälle, där skattepengar används ansvarsfullt och varsamt, i första hand där de gör som mest nytta och på ett effektivt sätt. Vi driver tydligt kravet på en proaktiv arbetsmarknadspolitik, där individerna, inklusive våra medlemmar, rustas för att möta ett arbetsliv i förändring. Vi anser att det i grunden är ett feltänk, när hela branscher skattesubventioneras och hålls under armarna under en längre tid. Det snedvrider vårt ekonomiska samhällssystem och till och med missgynnar de skattesubventionerade branscherna på längre sikt. Och det gynnar inte dem som arbetar i dessa branscher. Därför bör skattepengarna användas mer ansvarsfullt än så. Rusta istället dem som är arbetslösa, så att de blir attraktiva och efterfrågade på arbetsmarknaden där behoven finns! Skattepengarna ska inte gå direkt ner i näringsidkarnas fickor, utan att komma samhället till gagn.

Diskussionen om decimalerna är en sifferexercis för gallerierna. Vi redogör tydligt i vår rapport för hur siffrorna har tagits fram.

Vi har utgått från de två största avtalen inom respektive bransch. Detta redovisas tydligt. När Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) gör beräkningar utifrån samtliga avtal, ser man en ytterst marginell ökning av andelen anställda på 0,7 procent – men likväl även en marginell minskning av andelen arbetade timmar. Med andra ord visar även SHR:s beräkningar att det har blivit några få fler individer, men också att andelen timmar minskat.

Handels och Hotell- och restaurangfackets rapport är helt korrekt, och även om man använder SHR:s beräkningar, blir kontentan densamma: med tanke på de ytterst marginella förändringar som skett, dessutom under konjunkturpåverkan, är det fortfarande rimligt att ifrågasätta utifrån vad det kostat samhället.

Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund

Ella Niia, förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket

För mer information, välkommen att kontakta: Lena Gennemark Edsbäcker, kommunikationschef, Handels, tfn 072 202 03 20

Prenumerera

Dokument & länkar