Handels först med framtidens medlemskort

Handelsanställdas förbund har som första svenska LO-förbund tecknat avtal med företaget EnterCard om ett samarbete kring framtidens medlemskort. Förutom att kortet laddas med förmåner och rabatter riktade till Handels medlemmar kommer det i förlängningen även erbjudas möjlighet att använda kortet som betalkort. Det nya medlemskortet distribueras till Handels medlemmar efter sommaren 2009.Till det nya medlemskortet kommer även att kopplas möjlighet att använda det som betalkort.

- Handels har under en längre tid varit drivande i frågan om att se butiksrån som en arbetsmiljöfråga. Som ett led i arbetet med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö har Handels lyft krav på en begränsning av användandet av kontanter i butik. Därför känns det naturligt att vi nu kan erbjuda våra medlemmar en möjlighet att använda medlemskortet vid betalningar om medlemmen själv vill det, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

Susanna Gideonsson är noga med att framhålla att det är medlemmen själv som måste ansöka om kredit- och betalkortsfunktioner kopplade till medlemskortet. Det är alltså den enskilde som avgör hur denne vill använda det.

- I Sverige är Handels först av fackförbunden med att kunna erbjuda sina medlemmar denna typ av medlemskort. I övriga Norden finns liknande lösningar redan på några ställen. Handels motsvarighet i Finland tecknade nyligen ett likadant avtal med EnterCard och både danska och norska LO har redan infört medlemskort. Vi hoppas därför att vi i framtiden ska kunna koppla inte bara svenska utan också nordiska förmåner till kortet, säger Susanna Gideonsson.

För vidare information: Susanna Gideonsson, förste vice ordförande Handels. 08-412 68 85 Daniel Arenholm, Kommunikationschef, EnterCard. 08-737 14 17. www.entercard.com

Prenumerera