Handels kräver trygghet för bemanningsanställda på lager

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälda arbetsskador bland bemanningsanställda nästan fördubblades år 2011 jämfört med året innan. Olyckorna orsakas ofta av truckar eller maskiner. I årets avtalsrörelse driver Handelsanställdas förbund frågan om ökad trygghet för bemanningsanställda på lager genom förstärkt fackligt inflytande och krav på auktorisering av bemanningsföretag.

– Vi vill skapa ordning och reda i bemanningsbranschen och se till att den inhyrda personalen inte behandlas sämre. Vi vet att det i dag ofta ställs högre krav på bemanningsanställda när det gäller arbetstempo och prestation, vilket kan orsaka skador. Då krävs att den lokala fackklubben får inflytande och kan bevaka de bemanningsanställdas intressen. Svensk Handel har vägrat att diskutera frågan i förhandlingarna, men statistiken från Arbetsmiljöverket visar hur viktigt vårt krav är. Så sent som i tisdags lyfte vi frågan med arbetsgivarsidan, men de vill inte ta tag i den, säger Tommy Tillgren, förhandlingsledare på Handels.

Handels kräver att de bemanningsföretag som anlitas ska vara auktoriserade genom en överenskommelse mellan LO och Bemanningsföretagen.

– Det ger en trygghet för alla anställda att företagen anlitar seriösa aktörer som tar ansvar för de anställdas arbetsmiljö och erbjuder schysta villkor. Arbetet på lager innebär hantering av truckar och tunga lyft som kan orsaka skador. Då är det viktigt att både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget tar sitt ansvar för de anställdas arbetsmiljö, säger Tommy Tillgren.

Det nuvarande avtalet för anställda i partihandeln löper ut den 31 mars.

För mer information kontakta:

Tommy Tillgren, förhandlingsledare Handels, tel. 070-575 73 68

Kristina Jogestrand, pressekreterare Handels, tel. 070-675 19 89

Handels krav på trygghet vid inhyrning:

  • Handels kräver att de bemanningsföretag som anlitas ska vara auktoriserade genom en överenskommelse mellan LO och Bemanningsföretagens arbetsgivarorganisation.
  • Förbundet vill öka de lokala fackklubbarnas inflytande vid inhyrning. De lokala parterna ska reglera bland annat omfattning, tidsperiod, arbetsuppgifter och arbetstider.
  • De företag som hyr in personal ska också lämna information till den lokala fackliga organisationen om vilka personer som är inhyrda och om deras löner och villkor.
  • Handels vill att bemanningsföretag endast ska användas tillfälligt och inte som en permanent lösning.

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 145 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av medlemmarna är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar