Handelsanställdas förbund välkomnar S-besked om höjda pensioner

På Första maj aviserade Stefan Löfven att Socialdemokraterna vill höja pensionen för sex av tio pensionärer. Det är ett välkommet besked som skulle stärka ekonomin för många som arbetat ett helt liv men likväl får en mycket låg pension; inte minst kvinnor.

2016 gjorde Handels en undersökning som visade att drygt hälften av förbundets pensionärsmedlemmar var helt eller delvis beroende av garantipensionen. 

- Ett ohållbart arbetsliv ger ohållbara pensioner, säger Linda Palmetzhofer, förse vice ordförande för Handelsanställdas förbund. Deltidsnormen i kvinnodominerade arbetaryrken ger pensioner som inte går att leva på. 

- Det är inte anständigt att människor som jobbat hårt hela sina liv får en pension de inte kan leva på, fortsätter Linda Palmetzhofer. Denna höjning av pensionen skulle innebära en lindring för många med låg pension.

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Media

Media