Ny rapport - ensamarbete i handeln ökar stressen och ger sämre arbetsmiljö

Idag släpper Handels en rapport där anställda i handeln tillfrågats om ensamarbete. Svaren visar att ensamarbetet ökat och att problemen är omfattande. Det största problemet är att inte kunna ta korta pauser, till exempel för att gå på toaletten. Istället håller man sig eller tvingas lämna arbetsplatsen.

Drygt hälften av de svarande arbetar någon gång helt ensamma eller så långt från sina arbetskamrater att de inte kan höra varandra om de ropar. Detta skapar oro för kunder som agerar hotfullt, arbetsolyckor och annat.

– Ensamarbete blir vanligare och ger dessutom dålig arbetsmiljö. Många anställda utvecklar egna strategier för att hantera riskerna. Men arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och riskerna vid ensamarbete är så pass stora att skärpningar krävs, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Stress på grund av för hög arbetsbelastning är vanligt bland ensamarbetande. Oro för att inte kunna få hjälp om man skadar sig och att inte ha någon att fråga om hjälp i besvärliga situationer lyfter många av de som arbetar mycket ensamma. Kvinnor är generellt sett mer oroliga för riskerna med ensamarbete än män.

– Det som styr om ensamarbete tillåts eller inte är en föreskrift från Arbetsmiljöverkets som skrevs 1982. Sen dess har handeln utvecklats enormt. Föreskriften måste uppdateras så att ensamarbete blir undantag, inte regel, säger Susanna Gideonsson.

 

Fakta om rapporten:

Rapporten Ensam på jobbet, Utredning och konsekvenser av ensamarbete i handeln är skriven av utredaren Carolina Uppenberg och är den första fördjupade studien av ensamarbete i handeln. Rapporten utgår från en enkätundersökning till butiksanställda medlemmar med drygt 1 800 svarande. Undersökningen kompletterades bland annat med en enkät till samtliga Handels ombudsmän och en genomgång av protokollen från alla förhandlingar om ensamarbete de senaste två åren.

Mer information:

Jens Lundberg, pressekreterare, 010 450 89 80.

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 155 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Snabbfakta

Ensamarbete i handeln ökar och problemen är omfattande. Det största problemet är att inte kunna ta korta pauser, till exempel för att gå på toaletten. Istället håller man sig eller tvingas lämna arbetsplatsen. Många är också stressade eller rädda för hot och våld.
Twittra det här

Citat

Ensamarbete blir vanligare och ger dessutom dålig arbetsmiljö. Många anställda utvecklar egna strategier för att hantera riskerna. Men arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar.
Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund